Byte sponsort sinds jaar en dag een groot aantal projecten. Byte sponsort deze projecten o.a. met hostingruimte en domeinnamen. Byte vind het erg leuk om betrokken te worden bij sponsorprojecten. We richten ons op:

  • Onderwijsprojecten
  • Ontwikkelingsprojecten
  • Milieu en natuurbehoudprojecten
  • Open source projecten

Wilt u weten of u ook voor sponsoring in aanmerking komt? Vul het aanvraagformulier op de volgende pagina in. Hieronder en op ons blog leest u meer over diverse sponsorprojecten.

Projecten

Hieronder leest u meer over de diverse projecten en organisaties die Byte sponsort.

Byte sponsor van Agrinas: "Boeren in Ontwikkeling"

Agrinas: "Boeren in Ontwikkeling"

Stichting Agrinas is in 1992 opgericht om landbouwontwikkeling in armere landen en onder minder bedeelde groepen ondersteunen. Momenteel is zij betrokken bij ontwikkelingsprojecten in Albanië, Bosnië, Marokko, Kazakstan, Indonesië en China. Er werken vier vrijwilligers op het kantoor in Nederland. Daarnaast werken er nog vrijwilligers via Agrinas of een van de lokale dochterorganisaties op de diverse projecten. De meesten van hen zijn landbouwkundige.

Byte sponsor van Altijd Dierendag

Altijd Dierendag

Veel ouderen zijn fysiek of mentaal beperkt en dat zorgt ervoor dat ze geen huisdier meer kunnen houden. Ook de zorglast en woonbeperkingen kunnen een reden zijn om huisdieren niet toe te laten. De vrijwilligers van Altijd Dierendag zorgen er voor dat deze ouderen toch de warmte en liefde van huisdieren kunnen voelen.

Byte sponsor van Aman-Iman

Aman-Iman

Stichting Aman-Iman heeft als doel schoon en veilig drinkwater toegankelijk te maken voor 10.000 mensen en 50.000 stuks vee in Inadougoum in Niger. Hiervoor moet een waterput worden geboord van 720 meter diep. Aman-Iman is volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven en de inzet van vrijwilligers.

Byte sponsor van Amazing Emma

Amazing Emma

Amazing Emma is het fun(d)raising initiatief voor het Emma Kinderziekenhuis, op initiatief van Hadimassa samen met de speciaal hiervoor in het leven geroepen stichting Embrace Emma. Deze stichting gelooft in het belang van Emma’s innovaties en steunen haar prachtige ambitie om werelds beste kinderziekenhuis te worden.

Byte sponsor van Amnesty International (Nederland)

Amnesty International (Nederland)

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de standaard minimumregels voor de behandeling van gevangenen, op 10 december 1948 door de Verenigde Naties ondertekend.

Byte sponsor van Animal in Need

Animal in Need

De stichting Second Chance Foundation Nederland (SCF) probeert in algehele zin het recht van de dieren in Spanje te beschermen en de plaatselijke bevolking van dit recht bewust te maken. De stichting SCF zet zich specifiek in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in de omgeving van de plaats La Linéa de la Conceptión, gelegen aan de Engels-Spaanse grens bij Gibraltar.

Byte sponsor van Arte de Recyclar

Arte de Recyclar

Arte de Recyclar is een afvalrecyclingproject dat plaats vindt in een van de sloppenwijken in Rio de Janeiro. Het project ligt in volledige handen van Braziliaanse en Nederlandse jongeren die samenwerken om inwoners en kinderen bewuster te laten omgaan met afval. Alles is gericht op het verzamelen, scheiden en het recyclen van straatafval met als einddoel het creëren van een schonere leefomgeving.

Byte sponsor van Asian Rhino Foundation

Asian Rhino Foundation

De Asian Rhino Foundation steunt kleinschalige projecten die zich inzetten voor de bescherming van neushoorns in Azië. Natuurbescherming en ontwikkelingssamenwerking worden gecombineerd. Mensen die afhankelijk zijn van inkomsten uit de jacht op neushoorns of bedreigend gebruik van het leefgebied, krijgen goede alternatieven zoals werk als beschermer of binnen toeristische programma’s. Door het leefgebied te beschermen, worden bovendien nog veel meer dieren geholpen zoals tijgers, olifanten, orang-oetans en nog veel meer.

Byte sponsor van Bata Positioning System

Bata Positioning System

BPS is een systeem dat GPS , mobile telefonie en het Internet samenvoegt tot een uniek real-time (live) volgsysteem, waarmee de posities van deelnemers van sportevenementen live op het Internet kunnen worden gevolgd. Het idee is ontstaan na deelname van een aantal van de bedenkers aan de Batavierenrace. Daar werd het systeem in 2003 vervolgens ook voor het eerst (als proef) toegepast. Vandaar "Bata" in de naam van het systeem. Na deze succesvolle proef, is het BPS systeem doorontwikkeld tot een werkend tracking systeem met veel mogelijkheden.

Byte sponsor van CARE Nederland

CARE Nederland

CARE Nederland trekt zich het lot van de miljoenen die in armoede leven aan. Maar als we volgens CARE iets aan hun armoede willen doen, dan moeten we meer doen dan de symptomen ervan bestrijden. Daarom pakt CARE de achterliggende oorzaken van armoede aan. Armoede die vaak het gevolg is van conflicten, (natuur)rampen en/of klimaatverandering.

Byte sponsor van Chakana

Chakana

Chakana is een grensoverschrijdende Nederlands-Boliviaanse NGO die in de hooglanden van Bolivia agro-ecologische en sociaal-economische projecten uitvoert bij de inheemse hooglandindianen. U vindt op deze site informatie over wie wij zijn, wat wij doen, waar en waarom wij ons inzetten voor rurale ontwikkeling in Bolivia en tenslotte hoe u hierbij een rol kan spelen.

Byte sponsor van de Nije Stichting

de Nije Stichting

De Nije Stichting motiveert, inspireert en faciliteert om meer kwaliteit uit het leven te halen voor (ex)kankerpatienten en hun naasten. Wie tegen kanker vecht (of heeft gevochten), heeft meer nodig dan medische hulp. Artsen en ziekenhuizen zijn een onmisbaar wapen in de strijd, maar even je zorgen vergeten of hulp bij praktische dagelijkse dingen of antwoorden op alle vragen zijn ook meer dan welkom. En dan liefst in een omgeving die niet ruikt naar ontsmettingsmiddelen en medicijnen en waar even geen witte jas is te zien.

Byte sponsor van Debian

Debian

Byte betaalt een deel van de servercapaciteit die benodigd is voor de sites security.debian.org en ftp.nl.debian.org. Dit zijn belangrijke archieven voor het open source operating systeem Debian dat Byte zelf met veel plezier gebruikt. Daarnaast draagt Byte regelmatig bij aan de inhoud in de vorm van patches.

Byte sponsor van Debora Fonds

Debora Fonds

Deze stichting zet zich in voor het weeshuis van Debora Chibonga in Lusaka, Zambia. Zij verzorgt een wisselend maar gestaag groeiend aantal van momenteel 16 kinderen in de leeftijd van 2 weken tot 12 jaar, meest vondelingen.

Byte sponsor van Delta Ride for the Roses

Delta Ride for the Roses

DELTA Ride for the Roses is een recreatieve fiets toertocht. De opbrengst van deze fietstocht komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding. De inschrijvingen lopen geheel via de website die door Byte wordt gehost. Tijdens de inschrijvingen zijn er grote pieken in de bezoekersaantallen. De hosting van Byte ondersteunt ons hierin prima. De tocht biedt ruimte aan zo'n 5000 deelnemers en heeft routes van 25, 50 en 120 km, zodat iedereen kan deelnemen op zijn eigen niveau.

Byte sponsor van Dukes of Desert

Dukes of Desert

In het teken van het goede doel, ondernemen de Dukes of Desert een spectaculaire reis per auto van Antwerpen naar Banjul te Gambia. Bij aankomst zal de auto worden geveild. De opbrengst van de veiling, aangevuld met verworven sponsorgelden, komt ten goede aan de Kanuma Basic Cycle School. Hiervan wordt o.a. een Solar waterpomp aangelegd voor de bevolking.

Byte sponsor van EducAIDed

EducAIDed

Stichting EducAIDed bestaat in Nederland volledig uit vrijwilligers. Het Nederlandse team organiseert acties en evenementen om geld in te zamelen voor de verschillende projecten. Vanuit Nederland heeft EducAIDed contact met lokale partners in de landen waar zij werkzaam zijn. EducAIDed streeft ernaar onderwijs beschikbaar, toegankelijk, acceptabel en aanpasbaar te maken voor mensen waarvoor dit niet het geval is. EducAIDed ambieert een integrale benadering waarbinnen nauw samen wordt gewerkt met lokale gemeenschappen, partners, overheidsinstanties en andere organisaties.

Byte sponsor van Expedition Kilimanjaro

Expedition Kilimanjaro

Met het beklimmen van de Kilimanjaro hoopt Expedition Kilimanjaro bewustwording te creëren over het feit dat niet alle kinderen ter wereld gelijke kansen krijgen en dat naar school gaan geen vanzelfsprekendheid is. Door de klim te koppelen aan het Tamalaki Early Childhood Development Centre in Kenia willen we laten zien dat het zeker mogelijk is om verschil te maken in het leven van een ander.

Byte sponsor van Faculteitsvereniging Asset

Faculteitsvereniging Asset

Asset is de faculteitsvereniging voor alle studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Asset organiseert voor deze studenten activiteiten die hun ontwikkeling verbreden. De activiteiten variëren van een groots Internationaal Congres tot een uitwisselingsproject met een buitenlandse universiteit. Daarnaast proberen wij studenten tijdens de studie zo goed mogelijk te ondersteunen door bijvoorbeeld tutoraten, tentamenarchief en samenvattingen. Al deze services en activiteiten worden door ongeveer 70 studenten op vrijwillige basis georganiseerd.

Byte sponsor van GroenBalans

GroenBalans

GroenBalans helpt uw organisatie CO2-neutraal te worden. Dit begint bij een analyse van uw huidige energieverbruik in de vorm van een CO2-footprintberekening. Vervolgens adviseren we over energiebesparing en duurzame energie, bijvoorbeeld van onze partner Windunie. En we compenseren uw resterende energiegebruik door middel van gecertificeerde rechten.

Byte sponsor van Guifreaks

Guifreaks

Guifreaks biedt open source objecten aan voor het verfraaien van de gebruikersinterface. Wij proberen de .Net ontwikkelaar te ondersteunen met open source controls die wij vrij beschikbaar stellen. Ontwikkelaars kunnen naast ondersteuning en documentatie ook terecht op ons forum voor vragen over .Net en C#.

Byte sponsor van Happy Gift

Happy Gift

Stichting Happy Gift activeert en ondersteunt vrijwilligers bij de organisatie van de Happietaria restaurants en de Cultural Cookery en vraagt middels deze acties aandacht voor thema's als eerlijke handel, het belang van educatie, armoedeproblematiek en duurzaamheid. Met de acties worden projecten ondersteund van de partnerorganisaties ZOA, Woord en Daad, Tear, ICCO en Kerk in Actie. Happy Gift ontvangt organisatiesteun van deze organisaties en ICCO en Kerk in Actie verdubbelen bovendien de opbrengsten.

Byte sponsor van Het glazen huys Nijkerk

Het glazen huys Nijkerk

Dit jaar van 9 t/m 14 december 2013 krijgt Nijkerk haar eigen Glazen Huys midden in het centrum. Net als 3FM zijn ze bijna een week lang dagelijks 'on air' en organiseren ze allerlei leuke acties om 3FM en een Nijkerkse doel te steunen. Ze doen dit om geld in te zamelen voor het doel van Serious Request van 3FM en een Nijkerks goed doel.

Byte sponsor van Horst tegen kanker

Horst tegen kanker

Horst Tegen Kanker is een initiatief om geld in te zamelen voor KWF Kanker Bestrijding. Dit gebeurt onder andere via de actie Alpe d'HuZes, een fietstocht in Limburg en een veiling.

Byte sponsor van HoverAid

HoverAid

HoverAid helpt mensen in moeilijke toegankelijke gebieden bij het bestrijden van armoede, ziektes en ondervoeding. Wij gebruiken onze kennis en middelen om geïsoleerde bevolkingsgroepen te bereiken. In afgelegen gebieden is er vaak slechte of helemaal geen medische zorg. Het onderwijs is er beperkt of onder de maat. Ook heeft de bevolking meestal geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ondervoeding is er aan de orde van de dag. Met onze hovercrafts kunnen wij deze mensen in afgelegen gebieden bereiken. Zo kunnen we mensenlevens redden, en armoede, ziektes en ondervoeding bestrijden.

Byte sponsor van IDC Delft

IDC Delft

Het Technologisch Gezelschap (TG) van de TU Delft viert in 2011 haar 24e lustrum. Hiervoor wordt er onder andere een Internationale Ontwerpwedstrijd georganiseerd voor Scheikundige Technologen in hun masterfase. Er moet voor een uitdagend (bestaand) technisch probleem een oplossing worden gezocht onder begeleiding van een professor. De belangrijkste kenmerken van deze wedstrijd zijn dat de studenten hun kennis kunnen uitbreiden, maar ook ervaring op kunnen doen als (toekomstig) chemisch ingenieur.

Byte sponsor van International Association of Refugee Law Judges

International Association of Refugee Law Judges

de IARLJ is een wereldwijde vereniging van rechters die vluchtelingen- en asielzaken behandelen en bescherming biedt tegen vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bijzondere sociale groep of politieke overtuiging.

Byte sponsor van Join4Energy

Join4Energy

Stichting Join4Energy zet zich (door middel van geldinzameling tijdens activiteiten) in ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Dit onderzoek heeft uiteindelijk het doel een medicijn te ontwikkelen. Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar geneesmiddelen voor energiestofwisselingsziekten gezien de relatief geringe omvang van de doelgroep.

Byte sponsor van JoomlaCommunity

JoomlaCommunity

JoomlaCommunity.eu is op 1 oktober 2008 opgericht met als doel een stabiel Joomla! platform voor Nederland en België te vormen voor zowel de beginnende gebruiker als de professional. Een team van 25 Joomla hobbyisten en professionals verzorgt op vrijwillige basis het laatste nieuws, de officiële vertalingen, documentatie en het forum. In korte tijd heeft dit team veel voor elkaar gekregen, zo is JoomlaCommunity inmiddels de officiële Nederlandse vertaalpartner van Joomla! en verzorgen zij tevens de Nederlandstalige helpserver van Joomla!.

Byte sponsor van Joomlacursussen.nl

Joomlacursussen.nl

Joomlacursussen.nl is een website waarop cursussen en workshops worden aangeboden die helemaal op Joomla! toegespitst zijn. Op alle niveaus, van eindgebruiker tot ontwikkelaar en zowel voor professionals als voor beginners. De trainers zetten zich in voor kwaliteit van de trainingen: veel leren in een korte tijd. De cursussen en workshops zijn praktijk-gericht: het geleerde is meteen toe te passen.

Byte sponsor van Junius Fonds

Junius Fonds

Het Junius Fonds ondersteunt mensen in de regio West-Friesland, die een opleiding willen volgen maar daar niet voldoende financiële ruimte voor hebben. Incidenteel ondersteunt het fonds ook culturele instellingen. 

Byte sponsor van Kadish

Kadish

Kadish betekent in de Zambiaanse stammentaal Nyanja kom of kommetje. Een term die nu wordt gebruikt op het hockeyveld om de verdedigende kom te verduidelijken. Kadish heeft de missie om te voorzien in de primaire behoeften van vrijwilligers in de sport in ontwikkelingsgebieden wereldwijd. Voorlopig richt Kadish zich alleen op het hockey project in Zambia. In de toekomst gaat Kadish op zoek naar meer projecten in andere landen.

Byte sponsor van Khan Academy Nederland

Khan Academy Nederland

Wereldwijd inspirerend online onderwijs aanbieden: gratis, voor iedereen en overal toegankelijk. Dat is het doel van de Khan Academy. De Khan Academy biedt een online leeromgeving met educatieve YouTube-filmpjes, oefeningen en toetsen over uiteenlopende vakken op alle niveaus. Van rekenen en wiskunde tot (kunst)geschiedenis. Thuis te gebruiken bij het maken van huiswerk, maar ook toepasbaar in de klas. En dankzij Stichting Khan Academy NL ook in Nederland beschikbaar.

Byte sponsor van KinderWensMobiel

KinderWensMobiel

Stichting KinderWensMobiel is er voor acuut of chronisch zieke kinderen voor wie het niet normaal is om een dagje uit te gaan. Deze kinderen zijn afhankelijk van apparatuur en/of bedlegerig. Met behulp van een speciale ambulance zorgt Stichting KinderWensMobiel ervoor dat deze kinderen weer mobiel worden. Wij bieden hierin continuïteit door kinderen meerdere malen per jaar op te halen om simpele wensen te vervullen. Het bezoeken van oma en opa of een dag naar de dierentuin kan voor deze kinderen namelijk heel bijzonder zijn.

Byte sponsor van Kiva

Kiva

Kiva is een organisatie via welke je makkelijk online microkredieten kunt verstrekken aan een project in een ontwikkelingsland. Zo kan een lokale boer hiervan bijvoorbeeld zaden kopen, of een lokale timmerman materialen en gereedschappen. Zo’n lening kan net het nodige duwtje in de rug zijn om een beter leven op te bouwen. Na terugbetaling kun je het geld weer inzetten voor een ander project. Op de site van Kiva kun je bovendien de projecten en terugbetalingen volgen.

KRNWTR Logo 200

KRNWTR

KRNWTR is het eerste merk voor kraanwater en in 2012 verkozen tot het 2e duurzaamste merk van Nederland. KRNWTR voert actie tegen de wegwerpcultuur en de gevolgen daarvan op het milieu door het op te nemen tegen de grote bronwatermerken en door het drinken van kraanwater te op een leuke manier te promoten. Want waarom bronwater drinken dat verpakt en vervoerd moet worden, terwijl Nederland een van de beste drinkwaters van de wereld heeft?

Byte sponsor van Kujaliana Coalition

Kujaliana Coalition

Kujaliana Coalition is een nieuw initiatief in Oeganda en richt zich
op de bestrijding van de mensenhandel door preventie. De voornaamste
focus ligt op voorlichting aan meisjes en jonge vrouwen die risco
lopen te worden verhandeld naar het buitenland, met een belofte van
een beter leven. Meisjes en vrouwen die goed zijn geïnformeerd over
hun rechten, de signalen en risico's van mensenhandel kunnen zich
beschermen tegen de uitbuiting en misbruik. Daarnaast blijft hun
waardigheid en vrijheid behouden. Kujaliana Coalition gaat voor
preventie tegen mensenhandel in Oeganda, want voorkomen is beter dan
genezen!

Byte sponsor van Macheo

Macheo

Macheo Children's Home maakt een nieuw begin mogelijk voor weeskinderen in Kenia. Onder leiding van Marnix en Maureen, die enkele jaren in Kenia verblijven, is een weeshuis gebouwd en geleid voor slachtoffers van aids en verwaarlozing.

Byte sponsor van Mars One

Mars One

Mars One wil in 2023 een bemande nederzetting op Mars vestigen. Een bemande missie naar Mars is één van de spannendste uitdagingen die de mensheid kan aangaan en Mars One vindt kennisdeling dan ook zeer belangrijk. Alle kennis die de missie zal opleveren zal niet alleen toegankelijk zijn voor wetenschappelijke instellingen, maar voor juist voor iedereen.

Byte sponsor van MVO bedrijvenregister

MVO bedrijvenregister

Het MVO bedrijvenregister is een initiatief van onze partner Fur Group en heeft onder andere de doelstelling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te promoten. Verder geeft het een alternatief voor de MVO-registratie websites waarbij inschrijfkosten gevraagd worden, bij het MVO bedrijvenregister is het gratis. Aangezien Byte ook een grote voorstander is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wij hier zelf ook aan doen, dragen wij graag mee aan de hosting van deze site.

Byte sponsor van Nederland helpt Japan

Nederland helpt Japan

De non-profit stichting NEDERLAND HELPT JAPAN is opgericht om de slachtoffers van de recente aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan te helpen. Stichting NEDERLAND HELPT JAPAN heeft het beschermheerschap van de Ambassade van Japan in Nederland en het Nederlandse Rode Kruis.

Byte sponsor van Networklearning.org

Networklearning.org

Networklearning.org levert sinds 2001 een bijdrage aan vaardigheids- en kennisontwikkeling van NGO medewerkers. Ze doen dit door kosteloos materiaal beschikbaar te stellen via de website. Hun bibliotheek bevat op de doelgroep afgestemde materialen op het gebied van o.a. mensenrechten, gezondheidszorg, gedragsverandering, gender, inkomensontwikkeling, organisatiemanagement en vluchtelingenwerk. De literatuur variëert van richtlijnen en checklijsten tot complete handboeken.

Byte sponsor van Opo Doro

Opo Doro

'Opo Doro' is Surinaams voor 'open deur' en betekent 'gelegenheid en kans'. Opo Doro wil voor de jeugd uit de achterstandswijken van Suriname een nieuwe deur naar de toekomst openzetten. Ze begeleiden jongeren, creëren kansen en helpen ze hun talenten te ontdekken.

Byte sponsor van Orange Babies

Orange Babies

Orange Babies is een stichting die als voornaamste doel heeft zwangere vrouwen met hiv en hun baby's in Afrika te helpen. Ook biedt Orange Babies steun aan kinderen die geïnfecteerd zijn met het virus of er direct mee te maken hebben. Dit doet Orange Babies onder andere in de vorm van het bieden van een melkprogramma en het bouwen van weeshuizen, kraamklinieken en opvanghuizen waar deze vrouwen en kinderen terecht kunnen. Tevens wil Orange Babies mensen in Nederland, en het liefst heel Europa bewustmaken van de problemen van hiv/aids in Afrika.

De Nederlandse en de Internationale website van Orange Babies wordt door Byte gesponsord.

Byte sponsor van Pasuk Foundation

Pasuk Foundation

Pasuk Foundation zet zich in voor kansarme, maar talentvolle jongeren in de Filipijnen die wegens geldgebrek niet naar school kunnen. Wij helpen zulke jongeren aan een studiebeurs voor school- of beroepsopleiding. De visie hierachter is dat jongeren met een goed diploma aanzienlijk betere kansen hebben op het vinden van een baan en inkomen. Met een stabiel inkomen kunnen de studenten en hun families ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede en op hun beurt weer anderen helpen.

Byte sponsor van Peru 2013

Peru 2013

Het Peru-project is een project dat iedere 2 jaar wordt uitgevoerd door het Heerbeeck college in Best. Leerlingen uit de derde en de vierde klas van het VWO kunnen zich opgeven om mee te doen aan dit project. Met het Peru-project worden een aantal goede doelen gesteund die te maken hebben met verbetering van het onderwijs in Peru en natuurbescherming. Enkele doelen van het project Peru 2013 zijn: Bij jonge mensen het besef laten groeien dat de wereld niet ophoudt bij hun eigen omgeving en dat alle mensen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de wereld waarin zij leven (wereldburgerschap) en jonge mensen in contact brengen met de problemen van een ontwikkelingsland waardoor meer aandacht voor deze problemen ontstaat.

Byte sponsor van Red Ribbon Rock

Red Ribbon Rock

Red Ribbon Rock is een muziekfestival waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de dance4life projecten. Dance4Life is de internationale jongerenbeweging tegen aids en geeft het geld vooral aan lokale jongerenprojecten in de meest door hiv en aids getroffen landen.

Byte sponsor van Resto VanHarte

Resto VanHarte

Resto VanHarte is een onafhankelijke organisatie die investeert in het vergroten van de leefbaarheid in wijken en steden in heel Nederland. Dit doet Resto VanHarte door mensen samen te brengen in eetgelegenheden, samen te werken met lokale sleutelfiguren en lokale instanties en maatschappelijk draagvlak te creëren voor de problematiek van sociaal isolement.

Byte sponsor van Return to Sender

Return to Sender

Stichting Return to Sender is een initiatief van Katja Schuurman. Return to Sender zoekt naar bijzondere producten uit de armste gebieden over de wereld. Deze geïmporteerde producten worden vervolgens verkocht via de winkels van HEMA en sinds oktober 2012 ook via returntosender.nl. De winst die Return to Sender in Nederland maakt, vloeit terug naar de producenten en educatieve projecten in de regio’s van herkomst: Return to Sender! Op dit moment werkt Return to Sender met meer dan 25 verschillende producenten uit 16 landen.

Byte sponsor van Rewilding Europe

Rewilding Europe

Rewilding Europe wil Europa wilder maken, met veel meer ruimte voor wildlife, wildernis en natuurlijke processen. Rewilding Europe heeft als doel om in 2020 in 10 magnifieke wildernisgebieden in totaal een miljoen hectare land te ‘rewilden’.
Rewilding Europe richt zich daarbij vooral op het gigantische areaal verlaten landbouwgrond in Europa. Op tien plekken willen we samen met lokale organisaties een nieuwe wildernis economie opbouwen. Een economie die kan concurreren met bestaande functies.
Rewilding Europe is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Wild Wonders of Europe en Conservation Capital.

Byte sponsor van Rotaract Deventer

Rotaract Deventer

Rotaract is de club voor jongeren tussen de 18 en de 30 jaar werkend of studeren die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en daarbij hun grenzen willen verleggen. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund.

Byte sponsor van Run2Read

Run2Read

Run2read is een actie opgezet door middelbare scholieren om mensen te werven hun 2ehands boeken te verkopen via bol.com. De opbrengst gaat naar Room to Read. Deze organisatie heeft de levens van al meer dan 3,1 miljoen kinderen veranderd. John Wood richtte Room to Read op na een trektocht door Nepal. Hij bezocht daar diverse scholen en zag ontzettend enthousiaste leerlingen en leraren, maar ook een enorm gebrek aan middelen. Vastberaden werkte John zijn plan uit: tien miljoen kinderen in ontwikkelingslanden toegang geven tot onderwijs.

Byte sponsor van Simavi

Simavi

Ontwikkelingsorganisatie Simavi helpt haar lokale partners in Afrika en Azië met het lobbyen in hun districten en landen voor het naleven en versterken van de rechten van de bevolking; zoals het recht op veilig drinkwater. Ook in Nederland komt Simavi op voor het recht op gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden. Simavi werkt in haar ontwikkelingsprojecten en programma's aan de verbetering van de gezondheid van mensen door middel van veilig drinkwater, sanitatie en hygiëne.

Byte sponsor van Solar Team Universiteit Twente

Solar Team Universiteit Twente

Solar Team Twente rijdt met haar zelfgemaakte zonneauto mee in de World Solar Challenge, een prestigieuze wedstrijd dwars door de woestijn, van Noord- naar Zuid-Australië voor auto's die uitsluitend rijden op zonne-energie. De race, waarbij snelheden van boven de 100 km/h worden gehaald, legt een basis voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het Team gaat bovendien zelfstandig op zoek naar samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de media. Byte is al vanaf 2005 een van de partners van Solar Team Twente, en ondersteunen het Team op het gebied van webhosting.

Byte sponsor van Spotacheetah

Spotacheetah

Spotacheetah.com en Spotacheetahchix.com zijn platforms van Stichting TripleP. Doelstelling van Stichting TripleP is: "empowerment of the people in a new world". Deze nieuwe wereld staat voor: transparant, open, sharing, gelijke verhoudingen, interactief, web 2.0, participatie bevorderend & milieubewust. Met deze eigenschappen voor ogen bedenkt en produceert Stichting TripleP internet-, mobiele telefoon en nieuwe media concepten, voor en in samenwerking met mensen in ontwikkelingslanden. Stichting TripleP is een bewust kleine organisatie. Jaap van ’t Kruis en Stefanie Vermeulen werken op projectbasis en schakelen bij de projecten hun ruime internationale netwerk van media expert op het gebied van web / mobile en interactieve in.

Byte sponsor van Stichting Afrika

Stichting Afrika

Stichting Afrika is een door het Ministerie van Justitie erkende adoptie bemiddelingsinstantie. Uitgaande van de 'Rechten van het Kind', zoals die is aangenomen door de Verenigde Naties, stelt de stichting zich ten doel bijdragen te leveren aan kinderen in nood in Ethiopië en Kenia. Deze bijdragen bestaan uit sponsoring, adoptie en materiële hulp in de vorm van projecten.

Byte sponsor van Stichting Informatiekunde

Stichting Informatiekunde

De stichting heeft als doel bij te dragen aan het imago, de bekendheid en inhoud van de opleiding Informatiekunde van de Universiteit Utrecht in het bijzonder en het vakgebied Informatiekunde in het algemeen. SIU wil dit onder meer bereiken door bij te dragen aan de voorlichting van informatiekunde als opleiding en vakgebied, bij te dragen in de vorm van extra-curriculaire activiteiten en het alumninetwerk voor Informatiekundigen te ondersteunen.

Byte sponsor van Stichting Jammajammi

Stichting Jammajammi

Stichting Jammajammi ondersteunt 18 kinderen van het Sunrise kindertehuis in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. JammJammi's missie is het nastreven van een goede gezondheid, gezonde en voldoende voeding, veilige leefomgeving, onderwijs en zelfstandigheid voor alle inwonenden van het Sunrise kindertehuis. De naam van de stichting, Jammajammi, betekent ‘samen’ in het Nepalees. Samen met anderen maken we zij zich sterk voor deze kinderen.

Byte sponsor van Stichting Kindia

Stichting Kindia

Zoals de naam Kindia - Kind in India al doet vermoeden helpt stichting Kindia kinderen in India. Dit doen wij door plaatselijke projecten in Zuid-India te sponsoren. Stichting Kindia zet zich in om Indiase straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap een kans op een betere toekomst te bieden.

Byte sponsor van Stichting Strumeth

Stichting Strumeth

Stichting Strumeth bestaat uit drie vrijwilligers van wie er elk jaar tenminste één naar Ethiopië gaat om het project te evalueren, grotendeels op eigen kosten. Al meer dan 10 jaar helpt Stichting Strumeth bij het terugdringen van het jodiumtekort in West-Ethiopië. Jodiumtekort kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals het ontstaan van aangeboren verstandelijke en lichamelijke handicaps, struma, verlies van IQ en chronische vermoeidheid. Dankzij de inzet van Stichting Strumeth is het aantal schoolkinderen en volwassenen met struma drastig verminderd.

Byte sponsor van Stichting Sympathy

Stichting Sympathy

Stichting Sympathy is opgericht ter ondersteuning en promotie van het open source content management systeem Joomla! in het Nederlands taalgebied. Stichting Sympathy geeft dit vorm door middel van het organiseren van de jaarlijkse JoomlaDagen en het faciliteren van een Nederlandse community, JoomlaCommunity.eu.

Byte sponsor van Stichting You4Uganda

Stichting You4Uganda

Stichting You4Uganda probeert met uw hulp millennium doelen te realiseren. Deze doelen bestaan uit het bouwen van:

  1. watertanks, omdat water nummer één is als levensbehoefte.
  2. Het bouwen/renoveren van scholen zodat elk kind kansen krijgt die het nodig heeft.
  3. Helpt bij het opzetten van Medische posten omdat er grote tekorten zijn aan medische artikelen e.d.

Byte sponsor van Storms River Project

Storms River Project

Het Storms River Project zet zich in voor de kansarme bevolking van een regio van Zuid-Afrika door middel van voorlichting aan de bevolking zelf, om lokaal verbeteringen in de leefsituatie aan te brengen.

Het project werkt aan onderwijs en vaardigheden om bewoners in staat te stellen hun eigen situatie te verbeteren.

Byte sponsor van Sweetlinks

Sweetlinks

Sweet Links is een nieuw bakproject waaraan iedereen mee kan doen, het verbindt bakliefhebbers met elkaar en samen steunen zij Orange Babies. Het is de bedoeling dat iedere bakker in zijn eigen cirkel van vrienden, familie en collega’s taarten verkoopt. De winst die ze hiermee maken wordt gedoneerd aan Orange Babies. Sweet Links gaat over het delen van een stuk taart, een lach, en veel meer.

Byte sponsor van Teach a man to Fish

Teach a man to Fish

Geef een man een vis in de hand en hij eet er een dag van. Leer een man te vissen en hij heeft zijn leven lang te eten.” Dit oude Chinese spreekwoord is min of meer het motto van Youmanitas. De stichting Youmanitas heeft tot doel het wereldwijd opzetten van erkende leerwerkbedrijven, waarbij door kennisoverdracht aan individuen hun zelfredzaamheid wordt vergroot en de afstand tot de arbeidsmarkt of gewenste opleiding voor hen wordt verkleind.

Byte sponsor van Tjeko Fun Village

Tjeko Fun Village

Elk kind moet plezier hebben, lekker spelen, genieten van sport, fantaseren en ontspannen! Armoede, epidemieën en oorlogen roven miljoenen kinderen echter van de kans om te genieten van hun kindertijd. Tjeko Fun Village is bezig met de ontwikkeling van een pretpark voor alle kinderen in Oeganda. Tjeko bouwt daar een duurzaam pretpark waar families, weeshuizen en scholen hun kinderen kunnen brengen voor een dag van plezier en ontspanning. Een dag waar een kind lekker kind kan zijn.

Byte sponsor van Toeval Gezocht

Toeval Gezocht

Toeval Gezocht zet zich in haar projecten in om vanuit cultuureducatie een bijdrage te leveren aan het leerproces van jonge kinderen. Wij vinden het belangrijk om kinderen, leerkrachten en beleidsmakers te stimuleren muziek en beeldende vorming als taal en communicatiemiddel te zien. Toeval Gezocht heeft een werkwijze ontwikkeld die aansluit bij de nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang van jonge kinderen. Op onze website laten we hiervan tientallen rijk gedocumenteerde voorbeelden zien. In de online publicatie van Jong geleerd… muziekeducatie voor jonge kinderen geven we lessuggesties en voorbeelden van muzieklessen. Toeval Gezocht geeft ook coaching en scholing aan leerkrachten.

Byte sponsor van Topografie in de klas

Topografie in de klas

Topografie in de Klas is een complete lesmethode voor topografie in het Nederlandse onderwijs. In 2012 is Topografie in de Klas gelanceerd als een gratis, inhoudelijk goede, manier voor leerlingen én docenten om topografie te leren, te oefenen en te toetsen. Sindsdien weten heel veel leerlingen en docenten de website te vinden en en te gebruiken om topografie leren makkelijker en leuker te maken. Topografie in de Klas is een project van aardrijkskunde docent Dennis Hunink. Met de hulp van Byte is de toekomst van de lesmethode veilig, ook met alsmaar toenemende aantallen bezoekers.

Byte sponsor van Upact

Upact

Upact zet zich in voor duurzame vrede. Zij informeren burgers op een frisse en prikkelende manier over de oorzaken en gevolgen van conflicten. Zij inspireren hen om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen. Daarbij werken zij onder meer vanuit hun expertise in jongerenparticipatie, online campaigning en serious gaming. Door de inzet van innovatieve bewustwordingstools betrekken zij met name jongeren bij conflicten die normaal ‘ver-van-hun-bed’ zijn. Byte sponsort een tiental websites en domeinen van Upact, die worden ingezet voor de verschillende projecten die zij hebben lopen. De websites die Byte sponsort zijn de volgende: budgeteurope.eu, budgeteurope.nl, conflictenteller.nl, conflix.nl, f-2-f.eu, lorenzo-engine.nl, peacemaster.nl, peersof.eu, regeldewereldvrede.nl, tekenvoorvrede.nl en urturn.nl

Byte sponsor van Vereniging Aardehuis

Vereniging Aardehuis

Vereniging Aardehuis is bezig de eerste aardehuiswijk ter wereld te bouwen in de gemeente Olst‐Wijhe. Aardehuizen, of “earthships” worden zo duurzaam mogelijk gebouwd en bewoond. De zelfvoorzienende, zeer milieuvriendelijke, klimaat- en energieneutrale gebouwen worden waar mogelijk gemaakt van lokaal beschikbare secundaire bouwmaterialen. Er is veel aandacht voor de groene inrichting van de omgeving.

Byte sponsor van Vereniging Smaragd

Vereniging Smaragd

Vereniging Smaragd heeft ten doel het ondersteunen van kleinschalige humanitaire projecten in Indonesië door middel van geld en goederen. Er is een ideologie om de levensomstandigheden van het volk te verbeteren en met name van de kinderen in kindertehuis Kasih Karunia in Pare op het eiland Java in Indonesië. Hier worden momenteel 56 kansarme kinderen liefdevol verzorgd. Vereniging Smaragd heeft meer dan 250 leden en 56 sponsorouders. Alles komt tot stand door belangeloze inspanningen van vrijwilligers.

Byte sponsor van Wakibi

Wakibi

Wakibi verstrekt kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Voor de afhandeling van de leningen wordt er gewerkt met lokale partners die de leningen fysiek verstrekken en voor de terugbetalingen zorgen. De vrijwilligers, sponsoren en de mogelijkheid die Kiva biedt om van haar projecten gebruik te maken zorgt dat Wakibi zeer effectief kan werken.

Byte sponsor van WISE

WISE

WISE zet zich met hart en ziel in voor een energievoorziening die gebaseerd is op zuinig en efficiënt gebruik van schone en echt duurzame bronnen die betaalbaar ontsloten worden voor iedereen, nu en later. Het stoppen van het gebruik van kernenergie is daarbij voor WISE een prioriteit.

Daarom: Kernenergie? Nee bedankt! Groene stroom? Ja graag!

Byte sponsor van YEP!africa

YEP!africa

YEP!africa empowert jongeren om vanuit eigen innerlijke kracht een duurzame toekomst te creëren. Ze doen dit door kansrijke jongeren in de leeftijd van 17 en 25 jaar workshops ondernemerschap en empowerment aan te bieden. Na deze workshops worden de jongeren lid van hun eigen YEP jongeren organisatie van waaruit ze elkaar ondersteunen en aanmoedigen om hun dromen uit te laten komen.

Byte sponsor van YES We Care

YES We Care

Het doel van Yes We Care is het stimuleren van bedrijven om goede doelen te sponsoren, door middel van het faciliteren van een transparante manier van sponsoren, waarmee bedrijven hun eigen marketingkracht vergroten en goede doelen hun fondsenwerving stroomlijnen. Win-win-win voor iedereen. De nieuwe website van Yes We Care zal een portal worden waar internationale goede doelen zich kunnen presenteren en waar bedrijven wereldwijd online direct hun sponsoring kunnen regelen door een goed doel te kiezen of een kant en klaar sponsorpakket.

naar boven