Tag: wordpress rss feed

Byte loves WordPress! We schrijven regelmatig over handige optimalisaties en instellingen, je leest er meer over op ons blog.

In de Akismet versies 3.1.4 en lager zit een xss kwetsbaarheid die ervoor zorgt dat het mogelijk is toegang tot je site te krijgen. Door Akismet te updaten, bescherm je je site tegen dit lek.