Hypernode Certified Agencies

Een kwaliteitsstempel voor Magento developmentbureaus

Vind het beste Magento bureau voor jouw shop

Het is in deze tijd van steeds groter belang dat webshops snel en vooral ook veilig zijn. Hiervoor is het cruciaal dat de shop goed gebouwd en goed onderhouden wordt. Als Magento shopeigenaar kun je op basis van het Hypernode Certified kwaliteitsstempel kiezen voor een van de beste Magento developmentbureaus.

Bekijk de Hypernode Certified Agencies

Vind het beste Magento bureau voor jouw shop

Kwaliteitsstempel op bureauniveau

Deze nieuwe kwaliteitsstempel is het eerste certificaat dat op bureauniveau wordt uitgereikt. Vanuit Magento zelf kunnen er al wel persoonsgebonden certificaten worden behaald, maar dit is het eerste certificaat dat de werkwijze en het eindresultaat (snelle en veilige shops) van het gehele bureau beoordeelt.

Voor het behalen van het certificaat zijn de bureaus door een strenge audit gehaald. Hierbij werden ze beoordeeld op output -zoals de laadtijd en veiligheid van door hen beheerde webshops-, Magento kennis, en op het hanteren van gedegen processen om kwaliteit te waarborgen. Gedacht kan worden aan gebruik van versiebeheer en processen voor onderhoud, codekwaliteit, hackpreventie en detectie, deployment en 24/7 support. Gecertificeerde bureaus worden vervolgens blijvend gemonitord.

Kwaliteitsstempel op bureauniveau