Een MX (mail exchanger) is een server die e-mail verwerkt. Een mailserver voert over het algemeen twee verschillende taken uit: e-mail uitwisselen met clients en e-mail routeren naar andere mailservers. Voor deze twee taken worden over het algemeen verschillende protocollen gebruikt: POP en IMAP voor het eerste, SMTP voor de laatste.

Aan de hand van de prioriteit wordt aangegeven welke mailserver als eerst benaderd moet worden. Des te lager het getal, des te meer prioriteit er aan die mailserver wordt gegeven. Hiermee wordt het verschil tussen de primaire en secundaire mailservers ook aangeduid. Reageert de eerste mailserver niet, dan vangt de andere mailserver het bericht op.

Meer informatie over het instellen van MX-records vind je op de pagina DNS onder het kopje MX-records.

20