Bij Byte hebben we het vaak over BPU en dan bedoelen we eigenlijk gewoon CPU, ofwel processorkracht! Byte Performance Unit is de grootheid die processorcapaciteit (CPU) uitdrukt. BPU is afhankelijk van de bezoekersaantallen, de efficiëntie van de site en het bezoek door zoekmachines.

BPU staat voor Byte Performance Unit en meet het verbruik van de servercapaciteit op onze gedeelde servers per domein (hostingpakket). Om klanten op gedeelde servers eerlijk gebruik te laten maken van de beperkte hoeveelheid technische resources, meet Byte een aantal BPU’s per website.

Wat is BPU?

Om klanten op gedeelde servers eerlijk gebruik te laten maken van de beperkte hoeveelheid technische resources, meet Byte een aantal aspecten per website. Bekend en veelgebruikt zijn webruimte en traffic. Maar deze eigenschappen zeggen vrijwel niets over de efficiëntie en dus snelheid van de website.

Byte meet daarom ook op gebruik van de processoren (CPU), uitgedrukt in BPU (Byte Performance Units). Op alle gedeelde platformen is het nodig om het gebruik van verschillende klanten in de gaten te houden. Klanten die veel meer gebruiken dan afgesproken gebruiken de resources van andere klanten en dat willen we voorkomen!

Bij de pakketten op het clusterplatform (Personal, Secure, Performance, Optimize en Managed Cluster Unit) is BPU bedoeld om de sites eerlijk af te rekenen op gebruik. De clusters zijn schaalbaar, dus meer BPU gebruik van de ene klant zit de andere klant niet direct in de weg.

Bij Magento Dedicated Hosting staat de webserver (applicatieserver, Magento server) ter beschikking aan slechts één klant en hoeven resources dus niet gedeeld te worden. De databases daarentegen zijn wel gedeeld en daar berekenen we ook BPU over. Database BPU staat overigens wel los van de ‘web BPU’.

Fair Use beleid BPU

Alle hostingpakketten bij Byte hebben een limiet wat betreft web- en database BPU. Websites gebruiken resources en om dit in goede banen te leiden hanteren we Fair use limieten en bovengrenzen. Deze limieten zijn zeer ruim en wanneer je website er toch overheen komt wordt je hiervan automatisch op de hoogte gesteld.

Een volledig overzicht van de Fair use limieten en bovengrenzen per pakket kun je terug vinden in het artikel BPU fair use limiet..

Hoe meer bezoekers je op je shop/website ontvangt, hoe meer serverbelasting je echter nodig hebt. Het is dus goed mogelijk dat, naar mate je shop populairder wordt, je langzaamaan toch de fair use limiet aantikt of overstijgt. Je wil echter niet voor een incidentele piek afgerekend worden.

Wanneer je structureel (3 maanden achter elkaar) boven de fair use limiet uitkomt past je shop niet meer in het huidige pakket en upgraden we je naar een uitgebreider pakket. Wanneer je website de bovengrens bereikt, heeft je shop echt veel meer resources nodig dan dat wij kunnen incalculeren en wordt je direct geupgrade.

Hoe BPU wordt berekend

De belangrijkste resource van een webserver of een databaseserver is het gebruik van de processorkracht van de server. Dit wordt over het algemeen gemeten in CPU seconden. Dit is de hoeveelheid seconden die nodig is voor de webserver om een bepaalde site voor de bezoeker op te halen en in elkaar te zetten.

Als een CPU bijvoorbeeld 1 miljard bewerkingen per seconde kan doen (1 Ghz) en je site heeft 1 miljard bewerkingen nodig, dan zal Byte meten dat je 1 CPU seconden hebt verbruikt.

Als laatste bepalen we hoeveel BPU je website gebruikt. Dat weten we doordat we precies weten hoeveel werk de CPU van een server nodig heeft gehad voor elk van je hits. We delen dan het aantal CPU seconden door het aantal CPU seconden per BPU op die server. Dit is het aantal BPU dat je verzoek heeft gekost.

Hoeveel CPU seconden in één BPU zit is afhankelijk van de server

Overzicht BPU verbruik

Op het Service Panel wordt een overzicht bijgehouden met je dagelijkse gebruik. Dit overzicht wordt elke vijf minuten bijgewerkt. Dit overzicht kun je vinden onder het tabblad Analyse en dan de optie BPU-verbruik. In het overzicht zie je het verbruik van de afgelopen 30 dagen.

Voor het weergeven van het BPU verbruik maken wij gebruik van Graphite. Graphite maakt het makkelijk om capaciteits- en performanceproblemen te analyseren en te voorkomen. Daarnaast kunnen we hiermee direct zien of een toegepaste optimalisatie van een klant de performance ook daadwerkelijk doet verbeteren. Meer informatie over Graphite kun je vinden op ons blog: Graphite, een nieuw meetsysteem

In het overzicht op je Service Panel kun je zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de BPU van de webruimte (Web BPU) en van de webservers (Database BPU). De grafieken bestaan uit diverse punten. Je kunt met je muis op een punt staan om de precieze waarde per dag te kunnen aflezen.

Onder het tabblad Web BPU staan de grafieken:

 • Web BPU verbruik
 • Web traffic verbruik
 • Web disk IO verbruik

Onder het tabblad Database BPU staan de grafieken:

 • Database BPU verbruik
 • Database traffic verbruik
 • Database rows updated
 • Database rows read

Wat beïnvloedt het BPU verbruik?

 1. De template. Een geoptimaliseerde template is veel efficiënter dan een aan elkaar geplakte. Denk bijvoorbeeld ook aan de grootte van bestanden zoals afbeeldingen.
 2. De modules. Let erg op met niet gebruikte, maar wel ingeladen modules. Let erg op met slecht geprogrammeerde modules.
 3. De codebase. Verschillende Magento versies verbruiken meer of minder resources.
 4. De optimalisatie-instellingen (mate van caching, langlopende processen etc)
 5. Magento Multi-store. Zie onder.

Wat beïnvloedt het aantal opgevraagde pagina’s? Dit zijn hoofdzakelijk:

 1. Bezoek door web crawlers. Hoe je dit kunt managen, lees je in het artikel BPU besparen op zoekmachines.
 2. Het aantal bezoekers. Hoe populairder je site, des te meer mensen naar je website gaan. Hierdoor neemt het aantal opgevraagd pagina’s toe.
 3. Navigatie op de site en hoe deze is ingericht. Kost het mensen 50 kliks om iets te kopen, of maar 5?

BPU verbruik verminderen

Kleine en tijdelijke overschrijdingen horen bij normaal gebruik van een website. Maar grote pieken en structurele overschrijdingen geven aan dat een website uit zijn jasje is gegroeid. Je ontvangt een bericht van onze supportafdeling op het moment dat je teveel BPU (300 %) verbruikt voor je webruimte en je database. Hierbij wordt (door een script) gekeken naar de afgelopen 30 dagen en wordt al het BPU verbruik bij elkaar opgeteld. Indien dit 300 % zoveel is als je volgens het pakket mag hebben, dan ontvang je een bericjt van de supportafdeling (dit script draait elke dinsdag)

Er zijn twee mogelijkheden om het verbruik van teveel BPU op te lossen:

 • Upgraden naar een groter pakket
 • Verbruik minderen

Je kunt wel je pakket upgraden naar een groter hostingpakket, maar soms is dit niet direct nodig omdat het hoge verbruik niet door alleen een hoog aantal bezoekers komt. In de BPU grafiek in het Service Panel kun je zien op welke dagen het BPU verbruik zo hoog is. Op basis daarvan kun je analyseren wat er op die specifieke dagen gebeurd is qua BPU. Kijk daarom eerst of je je verbruik kan verminderen door middel van bijvoorbeeld het optimaliseren van je website of zoekmachinebezoeken verminderen. Hierbij is het handig om goed naar je access logs te kijken om te achterhalen wat voor activiteiten er gaande zijn op je website/webshop. Wellicht is het handig om je website via Varnish te laten draaien zodat je minder BPU gebruikt? Is er een brute force aanval op je website/webshop geweest? In onze support documentatie zijn tips te vinden voor de optimalisatie van je website en het terugdringen van BPU verbruik.

Analyseren waar het verkeer vandaan komt:

Optimaliseer je website/webshop:

Tips om Brute force aanvallen te voorkomen:

Magento Multi-store en BPU

De databasestructuur van Magento is niet altijd even handig ingericht. Voor klanten die gebruik maken van de functionaliteit van Magento om een zogenaamde Multi-store (oftewel, een webwinkel met meerdere storefronts) in te richten geldt dat zij rekening moeten houden met een aanzienlijke toename in BPU. Bij een Multi-store inrichting zorgt deze databasestructuur er namelijk voor dat het aantal databaseregels in de database bij elk nieuw storefront kan verdubbelen!

In het algemeen kan gesteld worden: Aantal databaseregels = Producten x Categorieën x Storefronts x Views x Talen. Als gevolg hiervan neemt het aantal gebruikte BPU’s toe. Wees je hiervan bewust bij het inrichten van een Multi-Store omgeving.

01