CMS’en zoals Magento, Joomla! en WordPress zijn gebaseerd op PHP en MySQL. PHP is de code die de pagina genereert en informatie uit de MySQL database haalt. Om dit te kunnen doen, heeft PHP de aanmeldgegevens van de database nodig. Deze gegevens worden in een database configuratiebestand opgeslagen.

Dit artikel legt per CMS uit welke gegevens je uit het bestand nodig hebt en waar je dit bestand kunt vinden.

Welke gegevens zijn er nodig?

Een database configuratiebestand heeft altijd een aantal gegevens nodig om verbinding te maken met de database. Dit zijn de volgende:

 • Hostname: dbintxxxxxx (voor de database van een andere Byte site: dbextxxxxxx.bytenet.nl)
 • Database naam: dbxxxxxx_gekozennaam
 • Gebruikersnaam: uxxxxxx_gebruikersnaam
 • Wachtwoord van gebruiker

Let op: Elk domein heeft een uniek ID die op de plek staat waar nu xxxxxx staat.

De exacte gegevens van jouw domeinnaam vind je terug in het Service Panel. Log in en selecteer je domeinnaam en navigeer vervolgens naar tabblad Instellingen en ga dan naar MySQL 5 Databases. De informatie die je nodig hebt staat verspreid op de pagina:

 • Hostname – De hostname staat helemaal onderaan de pagina
 • Database naam – De database naam staat in de tabel onder rechten beheer. Wanneer je nog geen database hebt aangemaakt, maak je deze eerst aan onder Databasebeheer. De naam van een database begint altijd met db.
 • Gebruikersnaam – Je gebruikersnaam staat in de tabel onder “Rechten beheer”. Gebruikers beginnen altijd met een u.
 • Wachtwoord van gebruiker – Wachtwoorden slaan we nergens op en kunnen daarom ook niet opgevraagd worden. Je maakt daarom een nieuw wachtwoord voor de specifieke databasegebruiker. Lees ook voor meer informatie de pagina Wachtwoorden van je database beheren.

Database configuratiebestanden per CMS

Per CMS verschilt de locatie van het database configuratiebestand. Er wordt steeds een voorbeeld gegeven van het database gedeelte van het bestand.

Magento

In Magento heet het configuratiebestand local.xml en vind je in de map magentovoorbeeld.nl/app/etc .

<connection>  
<host><![CDATA[dbint012345]]></host>  
<username><![CDATA[u012345_voorbeeld]]></username>  
<password><![CDATA[abc12cba]]></password>  
<dbname><![CDATA[db012345_magento]]></dbname>  
<active>1</active> 
</connection>

Joomla!

Het configuratiebestand voor Joomla! heet configuration.php en staat in de hoofdmap van je Joomla installatie.

voorbeeldjoomla.nl/configuration.php  
/* Database Settings */ 
public $dbtype='mysql';    
// Normally mysql 
public $host='dbint012345';    // This is normally set to localhost 
public $user='u012345_joomla';  // MySQL username 
public $password='abc12cba';   // MySQL password 
public $db='db012345_joomla';   // MySQL database name

WordPress

Het configuratiebestand voor WordPress heet wp-config.php en staat in de hoofdmap van je WordPress installatie:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** ///
** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'db012345_wordpress');/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'u012345_wordpress');/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'abc12cba');/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'dbint012345');/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
43