Let op! Deze informatie is bedoeld voor de meer technisch gevorderde lezer. Byte kan hierbij geen technische support leveren. Ben je zelf niet zo technisch? Neem dan contact op met één van onze partners, te vinden op onze Partnerpagina.

Wanneer je naar een website surft of een e-mail verstuurt, maak je gebruik van een zogeheten DNS. DNS staat voor ‘Domain Name System’ en het is een protocol dat op internet de vertaalslag maakt van een domeinnaam naar een IP-adres. Een DNS server is simpelweg een tabel waarin IP-adressen en hostnames (de naam van een computer) staan. Het internet maakt ook gebruik van DNS. Wanneer je naar een website gaat, wordt er gekeken wat het IP-adres van de server achter de domeinnaam is. Je kan gegevens voor jouw domein in de Byte DNS tabel aanpassen via het Service Panel, onder Instellingen => DNS. LET OP!

 • DNS is alleen geschikt voor ervaren gebruikers. Het vergt namelijk een gedegen kennis van de techniek.
 • Byte levert geen inhoudelijke support bij problemen met DNS wijzigingen
 • Het kost 24 uur voordat een DNS wijziging overal is doorgevoerd. Houdt hier rekening mee.

Meer informatie over DNS instellingen voor je Magento webshop op Hypernode technologie, bijvoorbeeld om live te gaan, vind je in de Hypernode support documentatie. More information in English about your DNS settings for hosting plans with Hypernode technology can be found in the Hypernode support documentation.

DNS bij een externe partij beheren

LET OP! Bij externe DNS kan Byte geen uptime garanties afgeven. Je SLA is in dit geval dus niet van toepassing!

Heb je een pakket afgesloten voor een domeinnaam die extern staat geregistreerd? Houdt dan graag rekening met het feit dat Byte geen invloed op het functioneren van de DNS heeft. Kijk daarom graag naar ons artikel Verhuizen van je website voor meer informatie hierover.

Wanneer je een pakket bij Byte hebt met een extern geregistreerde domeinnaam ontstaan er twee Single Points of Failure. Dit kan invloed hebben op de uptime van je website. Verhuis daarom je website naar Byte, of neem de nameservers van Byte op in de DNS-records. Byte kan anders het functioneren van je website niet garanderen. Kijk voor meer informatie bij artikel meer informatie over verhuizen naar Byte indien je je domeinnaam wilt verhuizen naar Byte. Mocht je je domeinnaam niet willen verhuizen naar Byte, dan is het aanpassen van de NS servers naar Byte een goede tweede optie. Vraag je domeinnaam provider of je de nameserver records aan kunt passen. De nameservers van Byte zijn;

 • nsa.byte.nl
 • nsb.byte.nl
 • nsc.byte.nl

Indien je de nameservers niet kunt aanpassen bij je provider, kun je de A-records aanpassen. Je vult dan het IP-adres van je website bij Byte in bij het A-record. Je kunt dit IP-adres vinden in je Service Panel onder Administratief => Domein informatie.

LET OP! Het IP-adres van ons cluster kan in uitzonderlijke gevallen gewijzigd worden. Je dient dan het IP-adres van je externe domeinnaam eveneens wijzigen. Het is dus belangrijk de TTL van je DNS-record niet te hoog te zetten. Wil je zeker zijn dat je DNS naar het juiste IP-adres blijft wijzen, stel dan onze nameservers in of verhuis je domeinnaam naar Byte. Je kunt het domein ook met een CNAME doorverwijzen, maar dit kan gevolgen hebben voor de bezorging van je e-mail.

Hoe werkt DNS bij Byte?

De DNS instellingen vind je in ons Service Panel. Hiervoor ga je naar het tabblad Instellingen en dan de optie DNS. Je ziet dan het volgende scherm hier staan:

Screen Shot 2015-09-25 at 4.29.16 PM

Elk pakket bij Byte (op de Magento pakketten met Hypernode technologie na) wordt als volgt opgeleverd qua DNS:

 • 3 NS records (nameservers) van Byte. Deze zijn niet te verwijderen!
 • 3 MX records die verwijzen de mailservers van Byte
 • 4 A-records om de domeinnaam aan de webhosting te koppelen
 • 3 CNAME-records om bepaalde diensten op domeinniveau te koppelen
 • 1 TXT-record (SPF-record) om ervoor te zorgen dat de mailservers van Byte gemachtigd zijn om met e-mailadressen eindigend op dit domein te mogen mailen.

Er zijn verder nog vier knoppen waar je de volgende acties mee kunt uitvoeren:

Reset DNS

Wanneer op deze knop wordt gedrukt zullen als DNS aanpassingen worden gereset naar de DNS-instellingen zoals deze stonden bij oplevering van het pakket.

Add Record

Wanneer op deze knop gedrukt wordt krijg je een nieuw scherm te zien:

Screen Shot 2015-09-25 at 4.51.59 PM

Hier kun je een nieuw record toevoegen. Hierbij geef je bij Name aan voor welk subdomein je een record aanmaakt. Bij Type kies je tussen A, AAAA, CNAME, MX, TXT en SRV. Bij content geef je aan naar welke hostname of naar welk IP-adres verwezen moet worden. Je geeft op welke prio het record krijgt en hoe lang de TTL moet zijn.

X-icoontje

Hiermee verwijder je het DNS-record.

Kladblok-icoontje

Hiermee wijzig je een huidig record. Je krijgt hierbij hetzelfde scherm ongeveer te zien als dat je op Add Record klikt, alleen pas je hier een huidig record aan.

De velden in een DNS tabel

Je kan een aantal waarden toevoegen aan de verschillende DNS-records. Deze waarden worden hieronder uitgelegd:

Name

Hier vul je de domeinnaam in, dat kan een vast adres als voorbeeld.nl of www.domeinnaam.nl maar je kan ook een zogenaamd wildcard record toevoegen. Een wildcard record is bijvoorbeeld *.domeinnaam.nl en betekent dat alle subdomeinen die geen los DNS-record hebben hier onder vallen, een voorbeeld:

Name Type Priority Content Time To Live
domeinnaam.nl A (leeg) 125.125.125.125 600
www.domeinnaam.nl A (leeg) 124.124.124.124 600
*.domeinnaam.nl A (leeg) 123.123.123.123 600

Dit betekent dat bezoekers van domeinnaam.nl naar de server met ip-adres 125.125.125.125 doorgestuurd worden, bezoekers voor www.domeinnaam.nl komen bij 124.124.124.124 terecht en als je naar subdomein.domeinnaam.nl of test.domeinnaam.nl gaat kom je bij 123.123.123.123 uit.

Type

Hier komt het type record te staan, meer over type DNS-records wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd.

Content

Hier wordt de waarde van het DNS-record ingevoerd, deze verschilt per type record. Informatie over welke waarden je per type kan invoeren staat in het volgende hoofdstuk over typen records.

Prio

De prioriteit van een DNS-record wordt alleen gebruikt bij MX-records (mail records), hiermee kan je een prioriteit toekennen aan verschillende mailservers en er zo voor zorgen dat bijvoorbeeld onze (fallback) mailserver aangeroepen wordt op het moment dat de eigen mailservers offline zijn.

TTL

TTL staat voor “Time To Live”, dat is de tijd in seconden dat een server de gegevens in een DNS-record onthoudt. Bij Byte staat de TTL voor de A-records standaard op 600. Dat wilt zeggen dat als je naar een Byte domein gaat, de gegevens voor dat record tien minuten opgeslagen worden. Dus als je vijftien minuten op een Byte domein surft, heeft de DNS server van je provider als het goed is twee verzoeken gedaan om het A-record van dat domein op te vragen. Providers willen deze gegevens soms nog wel eens langer opslaan, dan forceren ze een langere TTL dan eigenlijk is aangegeven in de DNS server. Dit heet DNS caching en dat staat verderop op deze pagina uitgebreid beschreven.

Byte raadt aan om voor de A-records een korte TTL te hanteren. Stel dat je een IP-adres wilt wijzigen van een record met een TTL van een uur of meer, dan zal het voor mensen die de site al bezocht hebben een uur duren voor zij op de hoogte gesteld worden van de wijziging. Een korte TTL zorgt ervoor dat je snel kan schakelen mocht dat nodig zijn.

Typen records

Voor de verschillende typen internetverkeer zijn verschillende DNS-records in het leven geroepen, hier staat beschreven welke typen DNS-records bestaan en welk doel ze hebben;

Name Type Priority Content Time To Live Doel
voorbeeld.nl NS (leeg) nsa.byte.nl 43200 Nameserver 1
voorbeeld.nl NS (leeg) nsb.byte.nl 43200 Nameserver 2
voorbeeld.nl NS (leeg) nsc.byte.nl 43200 Nameserver 3
voorbeeld.nl A (leeg) 123.123.123.123 600 IP verwijzing voorbeeld.nl
www.voorbeeld.nl CNAME (leeg) voorbeeld.nl 600 Hostname verwijzing www.voorbeeld.nl
*.voorbeeld.nl A (leeg) 123.123.123.123 600 IP verwijzing subdomeinen voorbeeld.nl
voorbeeld.nl MX 10 smtp1.byte.nl 600 Mailserver 1
voorbeeld.nl MX 20 smtp2.byte.nl 600 Fallback mailserver

NS-records

In de NS-records staan de ‘authorative nameservers’ ofwel heersende nameservers. Wanneer je domeinnaam bij Byte staat, zullen dit altijd de nameservers van Byte zijn. Hiermee wordt bepaald dat wij de partij zijn die de DNS-records beheren. Je vind ze ook terug in de WHOIS. De Byte nameservers zijn:

 • nsa.byte.nl
 • nsb.byte.nl
 • nsc.byte.nl

Indien je andere nameservers ingesteld hebt staan worden de DNS gegevens van die server gedownload. Byte raadt altijd aan de Byte nameservers te gebruiken zodat we in het geval van IP-wijzigingen (Verplaatsing website naar ander webcluster) of de aanvraag van een SSL-certificaat) snel kunnen schakelen, zonder dat je daarvoor zelf wijzigingen door hoeft te voeren in de DNS configuratie. Let op! Bij Byte kun je NIET de nameservers wijzigen. Dit is niet mogelijk vanwege onze clusterhosting set-up. Wanneer wij namelijk een domein migreren naar een ander cluster of wanneer je een ssl-certificaat aanvraagt, verandert het IP-adres van de website. Als de nameservers van het domein ergens anders naar verwijzen wordt deze wijziging niet automatisch uitgevoerd en dit kan leiden tot downtime. Om dit soort situaties te voorkomen hebben wij besloten dat het niet mogelijk is de nameservers te wijzigen.

A-records

Het A-record wordt gebruikt om een domeinnaam aan een IP-adres te koppelen. Meestal zijn er meerdere A-records per domeinnaam. In het eerder genoemde voorbeeld bij “Typen records” staan twee A-records. De een zorgt ervoor dat alle bezoekers van domeinnaam.nl naar de juiste server doorgestuurd worden en de ander zorgt ervoor dat ook de subdomeinen bereikbaar zijn. Een domeinnaam heeft altijd ten minste één A-record nodig om de webserver te identificeren en het is zeker aan te raden er twee te gebruiken, voor de volgende adressen;

 • domeinnaam.nl
 • *.domeinnaam.nl

Als er geen A (of CNAME)-record bestaat voor *.domeinnaam.nl zullen subdomeinen niet bereikbaar zijn en (mits er ook geen los adres voor aangemaakt is) www.domeinnaam.nl ook niet. Www.domeinnaam.nl wordt door DNS namelijk als subdomein gezien.

AAAA-records

Dit is het A-record voor IPv6 adressen. Momenteel wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt, maar over een paar jaar kunnen we niet meer zonder en zijn ze net zo belangrijk als de A-records.

MX-records

In de MX-records staan de hostnames van de mailserver(s). Naast de hostname kan je aan elk MX-record een prioriteit toekennen. Zo kan je bijvoorbeeld je eigen mailservers een hogere prioriteit toekennen (een lager nummer) dan onze smtp2.byte.nl server. Daarmee stel je in dat smtp2.byte.nl pas wordt gebruikt als mailserver op het moment dat je eigen servers niet bereikbaar zijn. We noemen dit ook wel ‘fallback server’. Zorg er tevens voor dat je niet elk MX record een prio 10 geeft, want anders kan onze server niet herleiden welk record over de primaire mailserver gaat. Dit zijn de MX-records van de Byte mailservers:

Name Type Value Prio
domein.nl MX smtp1.byte.nl 10
domein.nl MX smtp2.byte.nl 20

Let op! Gebruik voor je MX-records altijd je hoofddomein. Een MX-record waar de Name op “mail.domeinnaam.nl” staat, zal alleen werken voor …@mail.domeinnaam.nl adressen. Voor het gebruik maken van een eigen mailserver hebben we een speciale pagina met uitleg: Eigen mailserver.

CNAME-records

Met een CNAME-record kan je voor een hostname een verwijzing maken naar een andere hostname. De volgende twee voorbeelden zijn voor de DNS server in principe hetzelfde:Voorbeeld 1:

Name Type Priority Content Time To Live
voorbeeld.nl A (leeg) 123.123.123.123 600
*.voorbeeld.nl CNAME (leeg) voorbeeld.nl 600

Voorbeeld 2:

Name Type Priority Content Time To Live
voorbeeld.nl A (leeg) 123.123.123.123 600
*.voorbeeld.nl A (leeg) 123.123.123.123 600

Een voordeel aan het gebruik van een CNAME is dat als het IP-adres van de webserver verandert, je in voorbeeld 1 alleen het IP-adres van voorbeeld.nl aan hoeft te passen, en bij voorbeeld 2 zal je beide records aan moeten passen.

TXT-records

TXT-records zijn flexibel in het gebruik, je kan in een TXT-record allerlei informatie opslaan. Google gebruikt het bijvoorbeeld ter identificatie als je een Google Apps account wilt koppelen aan je domeinnaam. Google zal dan vragen een TXT-record aan te maken met een code erin waarmee je identiteit wordt geverifieerd.

SRV-records

SRV (Service)-records worden door sommige programma’s of apparaten gebruikt om automatische instellingen door te geven. Bepaalde IP telefoons bijvoorbeeld kunnen hiermee makkelijk aangesloten of bereikt mee worden. Een SRV-record heeft een bepaald formaat: <service>.<protocol>.example.org, en een bepaalde waarde: “<prioriteit> <gewicht> <poort> <doel-adres>”. Indien je een SRV-record wilt aanmaken krijg je de naam van de service en het protocol van het programma of apparaat dat van SRV-records gebruik kan maken. Deze vind je in de handleiding of op de website van je product. Bijvoorbeeld: Je hebt als domeinnaam example.com en moet daarbij “_sip._tcp.example.com” aanmaken met de volgende value: “10 60 5060 bigbox.example.com”. Je vult dan “_sip._tcp” in als naam, “60 5060 bigbox.example.com” als waarde en “10” als Prioriteit.

SOA-records

Een SOA-record wordt voornamelijk gebruikt voor de interne communicatie van verschillende DNS servers en hoeft nooit aangepast te worden.

DNS Caching

Met DNS Caching wordt bedoeld dat de inhoud van een DNS-record op een server tussen jouw computer en de authoritative nameserver opgeslagen wordt. Sommige providers slaan deze gegevens langer op dan in de TTL gespecificeerd is, en daarom kan het tot een dag duren voordat de wijzigingen in jouw DNS-record overal doorgevoerd zijn. Dit is iets waar je rekening mee moet houden bij het wijzigen van DNS instellingen. Je kunt er vrij weinig aan doen dat niet de hele wereld direct je nieuwe site te zien krijgt (het gros wel), maar als ontwikkelaar is het natuurlijk wel vervelend. Gelukkig is er een (lokale) oplossing, namelijk de hosts file.

Elk besturingssysteem heeft een hosts file. Dat is een bestand waar je zelf hostnames en IP-adressen kunt invoeren. Op deze manier kun je een domeinnaam koppelen aan een IP-adres zodat, wanneer je deze domeinnaam bezoekt, de DNS server niet langer geraadpleegd wordt en je altijd naar het zelfde IP-adres verwezen wordt. De locatie van de hosts file is als volgt:

Operating system Locatie
Microsoft Windows %WinDir&\System32\drivers\etc\hosts
Linux /etc/hosts
Apple Macintosh /private/etc/hosts

Let op! Mocht het IP-adres van je site wijzigen, dan is deze niet langer bereikbaar op de pc waar je de hosts file aangepast hebt. Mocht je de hosts file aangepast hebben om DNS caching uit te sluiten, probeer dan zo nu en dan de regel uit je hosts file te verwijderen om verrassingen te voorkomen!

Dynamische IP adressen en DNS

Stel dat je thuis een semi-permanente internet verbinding hebt en je wilt diensten aanbieden, bijvoorbeeld een FTP server, dan kun je dat doen op het adres “ftp.jouwdomein.nl”. Hiervoor zijn twee stappen nodig. Krijg je een dynamisch IP adres van je provider, dan moet je gebruik maken van een Dynamic DNS service. Je kunt jezelf inschrijven bij bijvoorbeeld www.dyndns.org en je krijgt dan een adres zoals jouwnaam.dyndns.org dat altijd aan het actuele IP adres gekoppeld is.De tweede stap is het koppelen van een naam bij jouw eigen domein aan het verkregen dyndns adres. Dit kun je doen door bij de DNS instellingen een nieuw record aan te maken (bijvoorbeeld “test”). Deze moet van type “CNAME” zijn en wijzen naar “jouwnaam.dyndns.org”.v Klaar! Voortaan is “test.uwdomein.nl” altijd gekoppeld aan jouw eigen IP adres.

DNSSEC

DNSSEC is een cryptografische beveiliging voor het DNS-protocol. Tijdens een DNS request, ontvangt de cliënt van de name-server adres-informatie voorzien van een digitale handtekening. Zo worden de integriteit van de name-server en het transport van de DNS-informatie beschermd. De authenticiteit van de DNS records kan gecontroleerd worden met behulp van de publieke sleutel voor het domein. Deze wordt door de houder (via zijn registrar) één niveau hoger bij de registry in de DNS-hiërarchie geplaatst.

Byte ondersteunt DNSSEC. Heb je een Hypernode pakket bij Byte en wil je voor je domeinen gebruik maken van DNSSEC, activeer DNSSEC dan eenvoudig via je Service Panel.

DKIM en DMark

DKIM en DMark zijn technieken, waarmee via een combinatie van privé en openbare sleutels, aangetoont kan worden, wie de verzender is. De publieke sleutels kunnen bij Byte als txt record worden opgenomen in de DNS editor. De privé sleutel die in de header van een e-mail geïnjecteerd word, kan middels eigen PHP code toegevoegd worden. Dit is een zeer complexe techniek die veel kennis vereist. Wij kunnen daarom helaas niet helpen met het genereren van de sleutels en/of het toevoegen van de privé sleutel in de code van je website/webshop/e-mailcliënt. Ervaar je problemen met het instellen van het txt record, dan kan je ons het beste even een mailtje sturen. Zet de volledige publieke sleutel erbij, zodat we kunnen nagaan wat er mis gaat.

113