De Technisch Beheerder en de Contractant kunnen additionele FTP user accounts aanmaken. Via deze accounts kunnen de additionele FTP users dan bestanden plaatsen of ophalen in een gespecificeerde map op de hostingruimte. Zo kun je bijvoorbeeld een medewerker van je bedrijf toegang geven tot een bepaalde submap. We leggen in dit artikel uit hoe je FTP users aanmaakt, met welke gegevens zij inloggen en hoe je FTP users weer kan verwijderen of juist kan wijzigen.

Let op! Dit artikel is niet bedoeld voor gebruikers van onze Hypernode pakketten. Hoe je op Hypernode FTP-gebruikers kunt aanmaken staat beschreven op de Hypernode support documentatie.

FTP-gebruiker aanmaken

Het aanmaken van een additionele FTP user kun je doen middels het Service Panel. Hieronder wordt uitgelegd hoe je een FTP gebruiker aanmaakt via het Service Panel. Op Hypernode kunnen FTP users alleen via SSH (Shell) aangemaakt worden. Hoe je dit doet wordt verderop in het artikel uitgelegd.

 • Log in op het Service Panel
 • Klik op de domeinnaam waarvoor je een FTP-gebruiker aan wilt maken.
 • Klik op het tabblad Instellingen
 • Klik op FTP-gebruikers.
 • Klik onderaan op Gebruiker toevoegen.
 • Bedenk een naam voor de gebruiker en vul deze in het invulvakje achter “gebruikersnaam” in. Byte plakt hier automatisch @ftp.domeinnaam.nl achter.
  • Bijvoorbeeld: Je kiest gebruikersnaam “medewerkers”. De FTP username wordt dan medewerkers@ftp.domeinnaam.nl.
 • Selecteer (met een dubbelklik) een map uit de mogelijke mappenlijst waar je de gebruiker bestanden wilt laten plaatsen of ophalen. De map komt dan te staan achter “toegestaan pad”. Je kunt de naam van de map er natuurlijk ook handmatig intypen.
  • Bijvoorbeeld: /domeinnaam.nl/folders/
  • Let op: je kunt tot 3 stappen diep in de mapstructuur om een pad kiezen. (Dit omdat er anders zoveel informatie geladen moet worden, waardoor het Service Panel onwerkbaar traag wordt.). Tevens kunnen gebruikers met Safari geen pad selecteren dieper dan de home directory. Wij raden deze gebruikers dan ook aan om voor deze wijziging tijdelijk een andere browser te gebruiken.
 • Kies een wachtwoord.
 • Klik op de button Stuur op.

Inloggegevens FTP gebruiker

Wanneer je een nieuwe FTP user hebt aangemaakt, krijg je de daarvoor bestemde inloggegevens te zien. Deze zien er dan als volgt uit:

 • FTP Server: ftp######.bytenet.nl
 • Gebruikersnaam (Username): [je verzonnen naam]@ftp.domeinnaam.nl
 • Wachtwoord (password): het gekozen wachtwoord
 • Toegestaan pad: het gekozen pad

Waarbij ###### het domeinID is. Deze kun je vinden op het Service Panel. Als gebruikersnaam kun je bijvoorbeeld medewerkers@ftp.domeinnaam.nl gebruiken. De nieuwe gebruiker komt na het inloggen in de door jou opgegeven map (directory) oftewel het toegestaan pad.–> Bijvoorbeeld: /domeinnaam.nl/folders.Hoe de extra gebruikers precies met hun inloggegevens verbinding kunnen maken met de hostingruimte en zodoende bestanden kunnen plaatsen of ophalen, kun je lezen op de pagina’s FTP en FTP Programma Filezilla.

Wijzigen of verwijderen van FTP users

Je kunt de aangemaakte FTP users ook weer achteraf wijzigen of verwijderen. Dit kun je ook doen op de FTP-gebruikers pagina op het Service Panel. Je kunt achter elke gebruiker op drie iconen klikken:

1. Wijzigen Gebruikersnaam wijzigen door een nieuwe naam in te vullen achter ‘Gebruikersnaam:’Toegestaan pad wijzigen door een nieuwe map te selecteren of de map handmatig in te vullen achter: ‘Toegestaan pad:’

2. Wachtwoord wijzigen Voer een nieuw wachtwoord in voor de gebruiker en klik op de knop ‘Aanmaken’.

3. Gebruiker verwijderen Klik op het Rode kruis om de FTP gebruiker te verwijderen.

22