GZIP compressie is een methode om bestanden te verkleinen en zorgt ervoor dat de kleinere bestanden naar de browser worden gestuurd. Je herkent de bestandsformaten .zip en .rar misschien wel? Doordat er kleinere bestanden naar de browser worden gestuurd, word je website sneller geladen. Wel zo fijn voor je bezoekers!

In dit artikel leggen we uit hoe je voor alle hostingpakketten, met uitzondering van Hypernode, GZIP compressie kunt activeren via het Service Panel en hoe je GZIP compressie kunt verwerken in je .htaccess bestand.

Gzip compressie aanzetten op het Service Panel

Om GZIP aan te zetten volg je onderstaande stappen:

 1. Login op het Service Panel.
 2. Selecteer de specifieke domeinnaam
 3. Klik op het tabblad Instellingen.
 4. Klik op de optie PHP.
 5. Onder het kopje Kies uw PHP instellingen zet je de optie ‘zlib.output_compression’ op On.

Gzip compressie verwerken in je .htaccess bestand

Niet alles hoeft door GZIP verder gecomprimeerd te worden. Het is bijvoorbeeld niet nodig om gecomprimeerde bestanden als .zip en .tgz verder te comprimeren. Houd dit onder controle middels onderstaande toevoeging aan je .htaccess bestand.

<IfModule mod_deflate.c> 
# Insert output filter by type 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml application/xhtml+xml application/rss+xml 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript application/x-javascript 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/cgi-php5 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/cgi-php53 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/cgi-php54 
</IfModule>
# Don't compress images, compressed files, docs nor movies 
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary 
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:exe|t?gz|zip|bz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary 
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:pdf|doc)$ no-gzip dont-vary 
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:avi|mov|mp3|mp4|rm)$ no-gzip dont-vary

Om Gzip te kunnen gebruiken zet je de volgende regel in je .htaccess aan (staat nu een # voor):

php_flag zlib.output_compression on

Testen of het werkt

Gebruik de site: checkzipcompression.com om te controleren of GZIP goed werkt op je website.

Troubleshooting

New Relic en GZIP tegelijkertijd gebruiken is helaas niet mogelijk. Als New Relic ingeschakeld is, zal GZIP voor php scripts uitgeschakeld zijn.

Om gzip compressie binnen php mogelijk te maken, moet de New Relic plugin uitgeschakeld zijn in het Service Panel. Log in met je klantnummer en wachtwoord, ga naar tabblad Instellingen en selecteer New Relic. Bovenaan kun je New Relic uitschakelen.

50