De benaming van deze directory is afgeleid uit de Unix-wereld en staat voor variabele bestanden. Hierin staan bestanden waarvan verwacht wordt dat ze zullen wijzigen door gebruik van Magento. Bij het berekenen van het verbruik van de schijfruimte kun je de volgende directories tegenkomen:

var/backups/

Hierin staan eerder aangemaakte back-ups vanuit het administratief gedeelte van Magento. Lees de uitleg in onze support documentatie hoe je, in plaats vanuit Magento backend, vanuit de shell een back-up maakt EN hoe je deze terugzet (Magento back-up maken en terugplaatsen via Shell).

var/cache/

Hierin kan de Magento cache in worden weggeschreven. Deze directory wordt automatisch door Magento gevuld en geleegd.

var/connect/

Wordt gebruikt tijdens installatie van nieuwe onderdelen. Is deze directory gevuld en wordt er op dat moment geen nieuwe extensie geïnstalleerd, dan is er een installatie van een extensie mislukt. Verder onderzoek is aan te raden.

var/export/

Voor de export van bestanden. Het is soms handig een export van producten te maken, maar het is niet nodig om dat voor eeuwig te bewaren. Verwijder de export nadat je hem gebruikt hebt. Voor meer informatie kun je terecht op de Magento wiki.

var/import/

Voor de import van bestanden. Nadat een import is uitgevoerd kan het bestand weg. Voor meer informatie kun je terecht opde Magento wiki.

var/locks/

Voor elke index een aparte regel. Het aantal regels kun je opmaken uit Magento backend >> System >> Index Management. Standaard zijn het er negen.Wanneer een index proces faalt, wordt er een nieuw bestand aangemaakt. Staan er heel veel bestanden, dan is het verstandig uit te zoeken waarom het indexmanagement faalt.

var/log/

Voor het wegschrijven van system en exception log en kan geactiveerd worden vanuit

Magento log settings

afb.1 Magento Log Settings
 Magento backend >> System >> Configuration >> Advanced >> Developer >> Log Settings

Wanneer je logging geactiveerd hebt staan, zorg er dan ook voor dat deze opgeruimd wordt. Dit kan middels een cronjob. Het instellen van de log cleaning cronjob kan vanuit

Magento log cleaning

afb.2 Magento Log Cleaning
Magento backend >> System >> Configuration >> Advanced >> System >> Log Cleaning.

Vanuit shell kun je een cronjob aanmaken en onze Kennisbank legt je uit hoe je dit doet Magento log cleaning – opschonen database.

var/package/

Deze directory bevat de xml bestanden van de geïnstalleerde extensies.

var/report/

Hierin staan de error-rapportages. Ze worden aangemaakt op moment dat Magento er niet meer uitkomt en er een error voor wegschrijft. Wanneer deze directory veel bestanden bevat, dan is het aan te bevelen uit te zoeken wat er aan de hand is met je webshop. Daarna deze directory leegmaken.

var/session/

Tijdens de installatie kon je kiezen om sessies weg te schrijven naar disk of naar database. Wanneer je voor fileshebt gekozen, kan deze directory flink oplopen. We raden aan om deze directory via een cronjob automatisch op te schonen.

var/tmp/

Deze directory is een directory voor tijdelijke opslag van bestanden. Bestanden ouder dan 1 dag moeten verwijderd worden.

61