Als je geen of een incorrect emailadres ingesteld hebt als return path bij het verzenden van e-mail vanaf je website/webshop, kan het zijn dat onafgeleverde mails in het niets verdwijnen en jij er niet van op de hoogte gebracht word. Daarnaast kan het zijn dat je als spamverspreider aangezien word als je een adres gebruikt wat niet geldig is en hierdoor legitieme mails in spamboxen verdwijnen.

Hoe wordt het probleem veroorzaakt?

Op het moment dat een mail verzonden wordt zonder return-path in de header, zal onze mailserver het return-path instellen op domeinnaam@mx.byte.nl. Als een mail niet kan worden afgeleverd en de ontvangende mailserver het bericht bounced, komt deze bij onze mailserver op bijvoorbeeld.nl@mx.byte.nl binnen. Deze zal het vervolgens weer doorsturen naar het e-mailadres van de Technisch Beheerder voor het domein.

Hier merk je weinig van. Het gros van het e-mailverkeer verloopt via een mailprogramma waarbij het return path goed opgegeven wordt en gelijk is aan het verzendende e-mailadres. Echter, als mail verzonden wordt met de php mail() functie of PHPMailer, moet het return-path expliciet meegegeven worden.

Hoe los je dit probleem op?

Hieronder vind je verschillende oplossingen die onze klanten hebben doorgegeven:

Joomla

De locatie om het return-path in Joomla op te geven is in het bestand “phpmailer.php”. De locatie van dit bestand is bijvoorbeeld domeinnaam.nl/libraries/phpmailer/phpmailer.php . Rond regel 90 vind je de volgende code;

/**  * Sets the Sender e-mail (Return-Path) of the message. If not empty,  * will be sent via -f to sendmail or as 'MAIL FROM' in smtp mode.  * @var string  */ public$Sender   ='';

Hier kan je als volgt het return-path opgeven;

/**  * Sets the Sender e-mail (Return-Path) of the message. If not empty,  * will be sent via -f to sendmail or as 'MAIL FROM' in smtp mode.  * @var string  */ public$Sender   ='reactie@domeinnaam.nl';

Met dank aan Wim Houtman van Websitemet voor deze oplossing.

Magento

In Magento zijn deze instellingen aan te passen in het Admin panel onder System => Configuration => Advanced => System => Mail Sending Settings (“Set Return-Path” = Yes)

Met dank aan Andreas Boon van Easy2develop.

PHPMail

Gebruik in PHPMail het SetFrom path om het correcte return path mee te geven.

$mail->SetFrom('reactie@domeinnaam.nl','Voorbeeld Naam');

PHP mail()

In de PHP mail functie is het belangrijk dat je de volgende regel aan de header van het bericht toevoegt;

$headers.="-fbounce@domeinnaam.nl";

WordPress

Vanaf WordPress versie 4.0 is het onder de algemene instellingen opgegeven e-mailadres, ook het standaard ingestelde return-path e-mailadres wat in de headers meegegeven is. Plugins kunnen dit overschrijven.

01