Wanneer je een website bij ons host, kan het voorkomen dat wij jouw website migreren/verplaatsen naar een ander cluster. Wel eens afgevraagd waarom wij dat precies doen? In dit artikel leggen we uit in welke gevallen Byte websites verplaatst naar een ander webcluster en wat voor actie er eventueel van de beheerder van de website wordt verwacht.

Waarom verplaatst Byte websites soms naar een ander webcluster?

Er zijn verschillende redenen dat Byte een verplaatsing naar een ander webcluster uitvoert:
Gezonde verdeling webclusters: Om een gezonde belasting van onze webclusters te houden, is het af en toe nodig om sites op een ander cluster onder te brengen. Er zullen dan een aantal websites van het cluster met een relatief hoge load verplaatst worden naar een rustiger cluster. Dit komt de performance van je website ten goede.

Voor een bepaalde website is gekozen voor een ander pakket op een speciaal geoptimaliseerd cluster: Als het hostingpakket bij een bepaalde website is geüpgraded naar een pakket waarvoor een speciaal geoptimaliseerd cluster is ingericht, zal de website na de verhuizing vrijwel altijd beter presteren dan dat hij op het huidige webcluster doet. Bijvoorbeeld als een webshop van een hostingpakket op een gedeelde Magento hostingomgeving is geüpgraded naar een Dedicated Magento Cluster.

Een bepaalde website is het hostingpakket ontgroeid: Indien een website meer belasting veroorzaakt dan past binnen het bijbehorende hostingpakket, plannen we een migratie in om te voorkomen dat die site overlast gaat veroorzaken voor andere websites. Op het moment dat een website dusdanig piekt dat andere sites daar direct hinder van ondervinden, zullen wij de website direct verplaatsen.

Er is een server alias naar een domein op een ander cluster gemaakt: Als de beheerder van een domein een server alias heeft gemaakt naar een domein dat op een ander cluster staat, dient er een verplaatsing plaats te vinden naar het andere webcluster.

Gebeurt het verplaatsen van een website zonder downtime?

Ja, Byte biedt je alle mogelijkheden om de verplaatsing onmerkbaar en zonder downtime te laten verlopen. In de meeste gevallen hoef je zelf niet eens actie te ondernemen. Het risico op downtime of handmatige actie van jouw kant hangt af van de DNS instellingen. Kijk hieronder wat van toepassing is:

DNS staat bij Byte geregistreerd

Je hoeft zelf geen wijzigingen door te voeren! Byte zorgt voor tijdige en juiste verwijzingen en instellingen. De website blijft op ieder moment bereikbaar.

DNS staat extern, nameservers naar Byte

Je hoeft zelf geen wijzigingen door te voeren! Byte zorgt voor tijdige en juiste verwijzingen. De website blijft op ieder moment bereikbaar.

DNS staat extern, externe namesevers

Je dient zelf jouw DNS-records aan te passen. In het geval van een aangekondigde migratie heb je hier 2 tot maximaal 5 dagen de tijd voor. In die periode is je site op twee clusters beschikbaar. Het is essentieel deze periode zo kort mogelijk te houden om de migratie zo soepel mogelijk te houden. Wacht dus niet tot vlak voor de uiterste deadline die in de e-mail vermeld staat, maar voer de wijziging direct uit!

Mocht jouw site direct verplaatst zijn, omdat deze dusdanig veel load veroorzaakte dat andere websites daar hinder van ondervonden, dan is jouw site weer bereikbaar nadat de DNS-record door jou zijn aangepast.
In het geval van een geplande migratie en op het daadwerkelijke moment van migratie krijg je een bevestiging per e-mail met daarin het IP-adres van het nieuwe webcluster waarop de site bereikbaar is.

Om een goede performance en bereikbaarheid te garanderen, is het van belang dat je zo snel mogelijk de DNS-records aanpast! Je bent altijd gebaat bij een snelle aanpassing van de DNS-records, omdat:

  • Je voorkomt dat de site tijdelijk onbereikbaar is voor jouw bezoekers
  • In de meeste gevallen zal de performance verbeteren

Voorkom dat de site na verplaatsing onbereikbaar is

Als je domeinnaam extern staat en de nameservers verwijzen niet naar Byte, bestaat er een kans dat jouw website tijdelijk niet bereikbaar is ( wanneer je geen actie onderneemt). Je kunt erg eenvoudig voorkomen dat jouw website na een verplaatsing naar een ander webcluster onbereikbaar is, door:

Je DNS staat goed, maar je komt na de verplaatsing niet op je site?

Het komt in een enkel geval voor dat sommige browsers of internetproviders instellingen langer bewaren dan dat onze nameservers opgeven (cachen). In dat geval bestaat er een kleine kans dat jij of een van jouw bezoekers niet op de site kan komen. Dit effect verdwijnt als de cache van de browser of bij de provider ververst wordt. Je kunt dit proces mogelijk versnellen, door je browser cache leeg te gooien. Bij bedrijven kan een reset van de proxyserver het probleem oplossen.

00