Veel klanten vragen ons of het mogelijk is om meerdere websites onder een Hostingpakket onder te brengen. Dit is technisch gezien wel mogelijk, maar wordt door ons ten zeerste afgeraden! Wij raden dit soort hybride constructies af op grond van een aantal redenen die we in dit artikel behandelen.

Beveiliging

Byte streeft naar de hoogst mogelijke graad van beveiliging. Gebruikers en sites kunnen daarom het beste zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Byte adviseert dan ook voor elke site/klant een aparte webruimte te nemen. Wordt een site gehackt (bijvoorbeeld door een slecht script), dan zijn de rest van je klanten niet in gevaar. Klanten kunnen nooit bij andermans bestanden komen.

Technisch houdt dit in: De verschillende hostingpakketten hebben verschillende Linux-users en kunnen daarom niet bij elkaars bestanden. Daarnaast maakt het scheiden van websites het mogelijk diensten uit te besteden aan derden, zonder dat dezen bij gegevens van andere klanten kunnen. Hiermee kan het beheer van een website probleemloos uit handen worden gegeven.

Logge databases

Verder zorgt het hosten van meerdere sites op één hostingpakket ervoor dat de databases aanmerkelijk groter worden. Grotere databases zijn minder flexibel. Byte schaalt al haar databases uit over een aantal databaseclusters. Om die reden worden databases soms verplaatst om prestaties te kunnen blijven garanderen. Het verplaatsen van een database is probleemloos bij kleine databases. Grote databases zijn moeilijker (trager) te verplaatsen.

Uniformiteit

Door de uniformiteit is het beheer voor zowel eindklant, webdesigner als Byte overzichtelijker en wordt het aantal uitzonderlijke situaties beperkt. Daarnaast betaal je slechts voor de pakketten die je afneemt en niet voor een gedeelte dat je (nu) nog niet nodig heeft maar pas in de toekomst.

Partner worden van Byte

Voor webprofessionals heeft Byte een bijzondere samenwerkingsconstructie: een partnerschap met Byte. Het partnerschap biedt veel voordelen. Meer hierover lees je op de pagina Partnerschap.

01