Het kan gebeuren dat er conflict ontstaat tussen een Registrant (domeinnaamhouder) en de webdesigner/developer (Contractant en/of Technisch beheerder. Deze conflicten gaan in de meeste gevallen over facturen. Natuurlijk wilt Byte te allen tijden dergelijke situaties voorkomen, maar kan hierin niet bemiddelen.

Wanneer is sprake is van een conflict tussen de domeinnaamhouder en webdesigner/developer, kunnen er twee verschillende situaties/rollenverdelingen voorkomen wat betreft de website:

  1. De eindklant is Registrant, de partner is Contractant en Technisch Beheerder.
  2. De eindklant is Registrant en Contractant, de partner is Technisch Beheerder.

Verschillende rollen bij een pakket/website

Wanneer er meerdere partijen gemoeid zijn bij de rolverdeling van een domeinnaam/pakket, wordt deze onder verschillende klantaccounts ondergebracht. Dit vanwege juridische overwegingen, maar ook omdat je een technische partij toegang wilt geven tot je site als je zelf niet zo technisch bent.

Meer informatie over de rolverdeling vind je in het artikel Service Panel rollen

Verschillende rolverdelingen bij een conflict

Casus 1 – De eindklant is Registrant, de partner is Contractant en Technisch Beheerder:

De partner betaalt de factuur van Byte voor de geleverde diensten, onze hostingruimte. Dit betekent dus dat Byte in dit geval een overeenkomst heeft met de partner en niet met de Registrant. Wanneer een Registrant de factuur van zijn/haar Technisch Beheerder/Contractant niet voldoet, kan de Technisch Beheerder wel zelf de site op zwart zetten door de .htaccess file aan te passen. De Contractant is immers de eigenaar van het hostingcontract en heeft hier dan ook toegang tot.

Casus 2 – De eindklant is Registrant en Contractant, de partner is Technisch Beheerder:

Wanneer de eindklant Registrant en Contractant is, maar zijn rekeningen aan de partner niet betaalt, dan staan wij daar buiten. Dit is namelijk een overeenkomst tussen de eindklant en de webdesigner. Om toch de facturen betaald te krijgen, kan de partner gebruik maken van de gangbare kanalen: debiteur, incasso, rechter. Byte kan namelijk niet beoordelen waarom een klant niet betaalt.

Wij kunnen de website een betalende klant niet zomaar offline halen, want wij hebben op dat moment ook een contract met deze klant, namelijk het hostingcontract.

Mocht één van beide partijen absoluut niet mee willen werken dan kun je de casus aan ons voorleggen. Wij kunnen dan eventueel advies geven. Behoefte aan advies? Stuur dan een e-mail naar support@byte.nl.

Veelgestelde vragen

Wie kan bij de back-ups?

De Contractant en de Technisch Beheerder hebben toegang tot de back-ups. De Registrant niet. Wij gaan er vanuit dat de Contractant de rechtmatige eigenaar is van de hostingruimte (die betaalt immers de facturen voor de hosting). Zolang je dus Contractant bent, kun je altijd zelf de back-ups downloaden via het Service Panel.

Wie is de eigenaar van de website?

De eigenaar van het contract (Contractant) is bij Byte ook de eigenaar van de website. De Contractant heeft immers altijd toegang tot de hostingruimte en kan dus te allen tijden bij de website.

10