Hypernode Certified developers tonen aan dat ze tot de top van Magento developmentbureaus in Benelux behoren. Ze worden periodiek door onze Magento experts beoordeeld op output (snelle en veilige Magento webshops) en developmentprocessen.

Dit artikel legt het belang van een Hypernode certificering uit voor Magento developers en webwinkeliers en hoe je als Magento developmentbureau Hypernode Certified Agency kunt worden.

Waarom Hypernode certificering?

Maar liefst 65% van de grotere Nederlandse Magento developmentbureaus werkt met het door Byte ontwikkelde Magento platform Hypernode. Omdat wij nauw samenwerken met deze partijen, hebben wij een goed beeld van de best practices op het gebied van Magento development. Of beter verwoord: wat ervoor nodig is om optimale kwaliteit en blije klanten (webwinkeliers) te hebben. Met deze kennis kunnen we de beste Magento developers aanwijzen. De partijen die daar naar op weg zijn helpen we verder door onze kennis te delen.

Deze kennis gebruiken we om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het Magento development landschap in Nederland. De developers die tot de top van de Magento developmentbureaus behoren kunnen dit met hun certificering uitdragen. Partijen die daar naar op weg zijn helpen we door onze kennis te delen.

Ons doel: blije en tevreden Magento gebruikers. Hoe?

  • We dagen Magento developers uit de door hen geleverde kwaliteit naar een nog hoger plan te trekken.
  • We delen de best practices op het gebied van Magento development.
  • Door Magento webwinkeliers inzicht te geven in de top van Magento developmentbureaus.
  • Webwinkeliers die graag gebruik willen maken van Hypernode geven we inzicht in welke Magento developmentbureaus het uiterste uit het platform kunnen halen.
  • Door Hypernode gecertificeerde developmentbureaus niet eenmalig, maar te blijven beoordelen op output en processen. Hiermee is de certificering niet een momentopname, maar een doorlopende kwaliteitsgarantie.

Criteria & richtlijnen

Een Hypernode Certified developmentbureau levert absolute kwaliteit als het gaat om het ontwikkelen en beheren van Magento webshops en werkt om die reden met tevreden klanten. De criteria die wij stellen luiden daarom als volgt:

Een Hypernode Certificied developmentbureau;

  • levert en beheert Magento shops met een uitstekende performance.
  • levert en beheert zo veilig mogelijke Magento webshops.
  • werkt met professionele processen voor development, deployment en beheer.
  • heeft bovengemiddelde kennis van Magento.
  • is Byte partner en beheert tenminste 5 Hypernodes met daarop een live Magento webshop.

Om te beoordelen of een Magento developmentbureau voldoet aan de bovengenoemde criteria, hanteren we richtlijnen. Twee weken voor de sluitingsdatum van een auditmoment versturen we alle Magento developers die aan de auditronde willen deelnemen de definitieve richtlijnen met het verzoek aan te tonen hoe aan deze richtlijnen wordt voldaan.

Aanmeldprocedure

Gedurende het hele jaar kunnen Magento developmentbureaus die gebruik maken van het Hypernode platform zich aanmelden voor Hypernode certificering. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen stuur je een e-mail naar: certification@hypernode.com. Hierin maak je kenbaar graag mee te willen gaan in de eerstvolgende auditronde en geef je alvast een contactpersoon op.

Eens in het half jaar is er een auditmoment. Dan sturen we alle geïnteresseerde Magento developmentbureaus  de concrete richtlijnen waaraan een Hypernode Certified developmentbureau moet voldoen. Vervolgens is het aan de bureaus om te laten zien dat ze voldoen aan deze richtlijnen. De audit gebeurt op basis van de ingeleverde input en een telefonisch gesprek voor persoonlijke toelichting. Bekijk de volledige programma-informatie.  

FAQ

Hoe verschilt Hypernode certificering van de Magento certificering?

De Magento Certificering is een keurmerk voor een Magento developmentbureau. Het Magento bureau heeft aangetoond dat hij voldoende kennis van Magento software heeft om goede shops te ontwikkelen. In tegenstelling tot de Magento certificering is het Hypernode-certificaat een keurmerk voor een volledige web agency. Daarnaast is de certificering niet gebaseerd op één meetmoment, maar op periodieke controle van kwaliteit in output (snelle en veilige Magento webshops) en processen.

Ben ik als partner van Byte automatisch Hypernode gecertificeerd?

Nee. Het Byte partnerschap is gebaseerd op een samenwerking. Hier is echter geen certificering aan gekoppeld. Hypernode certificering houdt in dat de partijen periodiek gecontroleerd worden op output en processen. Niet elke Byte partner die met Hypernode werkt zal voor deze certificering in aanmerking komen.

Waar staan alle Hypernode Certified Agencies?

Je vindt ze allemaal op Hypernode.com!

00