Denk bij het versturen van mailings aan het nieuwe Spamverbod, welke sinds 1 oktober 2009 in werking is getreden. Indien je je niet aan het Spamverbod houdt, riskeer je een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding (dus per e-mail!).

Spamverbod

Sinds 1 oktober is het nu ook verboden om naar bedrijven spam te versturen, zonder dat hiervoor van tevoren toestemming is gegeven (opt-in). Eerder gold dit al voor spam naar individuele personen. Het verbod geldt voor berichten met een commerciële, charitatieve of ideële inhoud. Telecom-waakhond ACM (vroeger OPTA) houdt toezicht op het naleven van de nieuwe wet. Zij kan naar aanleiding van klachten onderzoeken starten en boetes opleggen. Zie voor meer informatie de website spamklacht.nl.

Bedrijven mogen alleen nog ongevraagd e-mail versturen aan vaste klanten of personen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. De mail die je aan vaste klanten verstuurt, mag alleen aanbiedingen of reclame bevatten over soortgelijke producten en diensten die ze eerder bij jou hebben afgenomen. Bovendien moeten alle berichten een afmeldmogelijkheid bieden en een (werkelijke, geen alias) afzender noemen.

Mailing tips

  • Gebruik alleen e-mailadressen van bestaande klanten en/of andere personen die van te voren toestemming hebben gegeven.
  • Verstuur alleen aanbiedingen en reclameboodschappen over producten/diensten die gerelateerd zijn aan producten/diensten van eerdere aankoop van de klant.
  • Zorg voor een opt-out mogelijkheid in elke mailing. Ontvangers moeten zich altijd en gemakkelijk af kunnen melden voor jouw mailings. Zorg dat dit bijvoorbeeld met 1 of 2 klikken kan, zonder inloggen of opnieuw intypen van het e-mailadres.
  • Zorg voor een werkelijke afzendernaam en maak geen gebruik van aliassen.
  • Volg de regels op van ons mailbeleid indien je via de mailservers van Byte je mailing verstuurd. Zie Byte’s beleid – E-mail.
00