SSH (Secure Shell) maakt het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer en op afstand commando’s op de andere computer uit te voeren via een shell. Omdat SSH met encryptie werkt, is het de meest veilige manier om aan je site aan te werken. Het werken met commando’s is echter voor een iets minder technisch iemand behoorlijk onbekend. Het ‘zwarte scherm vol code’ is daarom al snel eng. Gelukkig hoef je er helemaal niet bang voor te zijn, en gaat er met een aantal eenvoudige commando’s al een wereld voor je open. De meest handige leggen we graag voor je uit!

De lesonderwerpen in dit artikel

Op deze pagina vind je een verzameling van lessen waarmee je een aantal zaken kunt uitvoeren via onze Shell server. De lessen zullen de volgende punten behandelen:

 • Kijken en navigeren in Shell
 • Werken met mappen en bestanden
 • Bestandsrechten herkennen en kunnen aanpassen
 • Schijfruimte kunnen berekenen
 • Informatie uit bestanden halen

Vanaf deze pagina kun je naar de bovenstaande onderwerpen navigeren. Als je nieuw bent met het werken met Shell raden we je aan om te beginnen met de eerste les Navigeren en terminal legen en dan de volgorde die hierboven is aangegeven aan te houden.

Les 1. Navigeren in Shell en legen van terminal

In deze les worden de meest basis commando’s behandeld. Hierbij wordt uitgelegd hoe je kunt achterhalen in welke directory je je bevindt. We gaan in op hoe je van directory kunt wisselen en hoe je mappen/bestanden kunt aanmaken. Tevens wordt er kort aangegeven hoe je bestanden kunt kopiëren en verplaatsen.

De volgende commando’s worden hierbij behandeld:

 • pwd
 • ls
 • cd
 • clear

Kijk voor de les op: Navigeren en terminal legen

Les 2. Werken met mappen en bestanden

In deze les behandelen we hoe je met bestanden kunt werken. Hierbij wordt uitgelegd hoe je bestanden kunt lezen en hoe je bepaalde informatie uit een bestand kunt halen. Tevens geven we ook aan hoe je met wildcards meerdere bestanden tegelijk kunt lezen en hoe je commando’s kunt combineren met elkaar.

De volgende commando’s worden hierbij behandeld:

 • mkdir/rm -r/rmdir
 • nano
 • cp
 • mv
 • cat
 • head
 • tail
 • nano
 • wc
 • grep
 • ln

We behandelen ook het gebruik van een | voor het combineren van commando’s

Kijk voor de les op: Werken met bestanden

Les 3. Handige commando’s en berekenen van webruimte

In deze les behandelen we hoe je informatie over de diverse commando’s in Shell kunt vinden. Als klap op de vuurpijl laten we zien hoe je kunt berekenen hoeveel webruimte je momenteel gebruikt binnen je directories. Zodoende kun je achterhalen of je tegen het limiet van je webruimte zit.

De volgende commando’s worden hierbij behandeld:

 • man
 • less
 • ncdu/du

Kijk voor de les op: Handige commando’s en berekenen van webruimte

Les 4. Werken met zip bestanden

In deze les leren we je hoe je met .zip bestanden kunnen werken.

De volgende commando’s worden hierbij behandeld:

 • zcat
 • gzip
 • gunzip
 • zip
 • unzip

Kijk voor de les verder op: Met zip bestanden werken

Les 5. Bestandsrechten toekennen

In deze les behandelen we hoe je kunt lezen welke rechten je mappen en bestanden hebben. Tevens laten we zien hoe je deze rechten kunt aanpassen.

De volgende commando’s worden hierbij behandeld:

 • chmod

Kijk voor de les op: Bestandsrechten aanpassen

Les 6. Werken met teksten in bestanden

In deze les behandelen we een aantal commando’s waarmee we teksten kunnen sorteren/verzamelen uit bestanden.

De volgende commando’s worden hierbij behandeld:

 • sort
 • awk
 • cut
 • uniq

Kijk voor de les op: Werken met teksten in bestanden

21