In de vorige drie lessen van de Shell cursus is besproken hoe je kunt navigeren via de terminal, hoe je met bestanden kunt werken en hoe je kunt berekenen hoeveel webruimte je al in gebruik neemt. In de vierde les van de cursus wordt uitgelegd hoe je kunt werken met zip bestanden.

Mocht je de eerdere lessen van de Shell cursus gemist hebben, kijk dan even voor het overzicht van alle lessen op de pagina Shell Cursus.

Werken met zip bestanden

Bestanden/mappen in- en uitpakken met gzip/gunzip/zip/unzip

Er wordt veel gewerkt met .zip bestanden of moet er een grote hoeveelheid aan bestanden in een .zip formaat worden gezet om ruimte te besparen. Dit is ook mogelijk via Shell. Op de volgende manier kun je een bestand zippen:

gzip test.html

Dit bestand kun je daarna weer unzippen op de volgende manier:

gunzip test.html

Je kunt ook werken met het zip commando:

zip hoi.zip test.html
zip hoi.zip hoi.html

In dit voorbeeld heb je een hoi.zip bestand gemaakt waar je het test.html bestand in hebt gestopt. Daarna heb je in hetzelfde .zip het bestand hoi.html geplaatst. Zoals je ziet kun je meerdere bestanden blijven toevoegen aan zo’n .zip bestand. Hieronder wordt uitgelegd hoe unzippen werkt:

unzip hoi.zip

In het voorbeeld hierboven gebeurt het volgende; de bestanden in het .zip bestand worden uitgepakt, maar omdat dezelfde bestanden al in dezelfde directory staan krijg je de vraag of je de bestanden wilt overschrijven. Je tikt daarna een n en daarna een ls -lah zodat je kunt zien wat er gebeurt met het .zip bestand. De twee bestanden staan nog steeds in het .zip bestand, maar je hebt ze ook weer in je directory staan.

Gezipte bestanden lezen met zcat

Het commando zcat werkt hetzelfde als de normale cat, alleen is deze speciaal bedoeld voor gezipte bestanden. Je moet dit dan op de volgende manier oppakken:

zcat hoi.zip| grep test

Kort samengevat

gunzip bestand       Bestand inpakken als .gz.
unzip bestand        Bestand uitpakken. 
zip zipnaam bestand     Bestand toevoegen aan aangegeven .zip bestand.
unzip bestand        Bestand uitpakken.
zcat bestand        Lezen van gezipte bestanden.

Andere relevante lessen

Deze pagina maakt deel uit van een uitgebreidere Shell cursus. Andere artikelen binnen deze cursus:

00