LET OP! Byte biedt geen WordPress hosting meer aan; het is niet langer mogelijk om je WordPress site naar Byte te verhuizen. We kunnen van harte de hosting van onze zus Combell aanbevelen!


Heb je bij een andere hostingpartij nog een WordPress website staan en wil je deze naar Byte verhuizen? Dat kan door de volgende stappen te volgen.

Let op! Deze handleiding is specifiek bedoeld voor WordPress site die elders gehost zijn. Wil je weten hoe je jouw site van wordpress.com verhuist naar Byte, lees dan het artikel WordPress verhuizen van wordpress.com naar Byte door.

WordPress site verhuizen naar Byte server

Maak back-ups van je website

Het eerste wat je moet doen is bij je huidige provider een back-up van je database en van de bestanden op je webruimte te krijgen. Deze back-ups plaats je dan op je eigen pc, zodat je deze in de volgende stappen kunt importeren in de Byte omgeving. Hoe je deze back-ups precies verkrijgt is afhankelijk per hostingpartij. Mocht je niet weten hoe dat moet, neem dan contact op met je huidige hostingpartij. Zij kunnen je hiermee op weg helpen.

Upload de bestanden via FTP

 1. Maak verbinding met je FTP ruimte. Meer informatie over het verbinden met FTP vind je op de pagina FTP.
 2. Upload de bestanden van je WordPress installatie naar de domein.nl map op je FTP ruimte.

In onze support documentatie vind je een uitleg over je dit kunt doen met het programma Filezilla.

Maak een database en MySQL gebruiker aan

Wanneer je de bestanden van je WordPress installatie hebt geüpload naar je FTP ruimte, maak je een database en gebruiker aan. Hoe dit werkt, lees je hieronder.

 1. Log in op het Service Panel.
 2. Selecteer je domeinnaam.
 3. Klik op het tabblad Instellingen en dan de optie MySQL 5 databases.
 4. Maak een nieuwe database aan.
 5. Maak een nieuwe database gebruiker aan en geef deze read/write rechten op de nieuwe database.
 6. Sla de gegevens van je database plus gebruiker op. Deze heb je zo dadelijk nodig.

Meer informatie over databases en MySQL users vind je op onze Databases

Importeer je .sql bestand in je database

Aangezien je nu een lege database hebt, kun je de data van je oude database importeren in deze nieuwe lege database. Bij Byte kan dat op twee manieren:

Wij raden zelf aan om je .sql bestand via SSH te importeren, omdat PHPMyAdmin niet goed met grote .sql bestanden kan omgaan. Wanneer het bestand te groot is zal de import uiteindelijk stoppen en heb je misschien maar de helft van al je data in de database staan. Op de pagina Database exporteren en importeren staat precies beschreven hoe je deze import kunt uitvoeren.

Pas het configuratiebestand aan

Nu alle data op de goede plaats staat, moet je er nog voor zorgen dat de bestanden op de webruimte goed kunnen communiceren met je database. Hiervoor pas je de volgende gegevens aan in je wp-config bestand. De gegevens die je nodig hebt, heb je bij het aanmaken van een database en database gebruiker opgeslagen:

 • Bij DB_NAME vul je de naam van je database in.
 • Bij DB_USER vul je de naam in van je database gebruiker.
 • Bij DB_PASSWORD vul je het wachtwoord in dat gekoppeld staat aan je database gebruiker.
 • Bij DB_HOST vul je de hostname in van je database. Dit kun je terugvinden onder het kopje Algemene informatie.
 • De database gegevens zien er dan ongeveer als volgt uit:
/ ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** ///
** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'db019133_wordpress4');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'u019133_wordpres');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'aaa11aaa');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'dbint019133');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
 • Sla de wijzigingen op

Pas links aan in je database

WordPress hanteert een site-url in zijn database. Hiermee weet WordPress via welke URL de site bereikbaar moet zijn. Deze moet je aanpassen om WordPress op de correcte URL te laten werken. Je moet hierbij ook de URLs van je berichten aanpassen. Volg hiervoor de volgende stappen:

 • Log in op het Service Panel.
 • Selecteer je domeinnaam.
 • Klik op het tabblad Instellingen en dan de optie PHPMyAdmin.
 • Klik op de tabel wp-options (naam kan anders zijn afhankelijk van je prefix)
 • Pas de inhoud van de option_value kolom aan bij site-url en home. Hier moet de URL van je site komen (http://domein.nl.testbyte.nl als je nog in de testfase zit)
 • Klik op de tabel wp_posts (naam kan anders zijn afhankelijk van je prefix)
 • Check of de inhoud bij de kolom guid op de goede URL staat. Staat dit niet goed, ga dan door met de volgende stap
 • Klik op SQL
 • Gebruik de volgende SQL query:
UPDATE wp_posts SET guid = REPLACE(guid, 'domein.nl/', 'domein.nl.testbyte.nl/')

Hierbij geef je aan dat je domein.nl/ wilt aanpassen naar domein.nl.testbyte.nl/ en wordt dit uitgevoerd op alle plekken in de guid kolom in de tabel wp_options.

 • Klik op Start om de query uit te voeren.

Let op! Check ook graag in de _posts tabel of de kolom post_content ook geen oude URLs bevat. Deze kun je met dezelfde query aanpassen; je wijzigt dan alleen wp_posts naar wp_post_content .

Live gaan met je WordPress site bij Byte

Wanneer je de site klaar hebt wil je de site natuurlijk live zetten. Hiervoor moet je wat instellingen aanpassen en wat zaken voorbereiden alvorens je de domeinnaam naar ons verhuist. Volg hiervoor de onderstaande stappen om zonder downtime je WordPress site live te zetten.

Pas links aan in je database

Deze handeling doe je ook als je WordPress gaat testen met een testbyte.nl URL. In dit geval zet je de testbyte.nl URL om naar je domeinnaam.

 • Log in op het Service Panel.
 • Selecteer je domeinnaam.
 • Klik op het tabblad Instellingen en dan de optie PHPMyAdmin.
 • Klik op de tabel wp-options (naam kan anders zijn afhankelijk van je prefix)
 • Pas de inhoud van de option_value kolom aan bij site-url en home. Hier moet de URL van je site komen (http://domein.nl/ of https://domein.nl)
 • Klik op de tabel wp_posts (naam kan anders zijn afhankelijk van je prefix)
 • Check of de inhoud bij de kolom guid op de goede URL staat. Staat dit niet goed, ga dan door met de volgende stap
 • Klik op SQL
 • Gebruik de volgende SQL query:
UPDATE wp_posts SET guid = REPLACE(guid, 'domein.nl.testbyte.nl/', 'domein.nl/')

Hierbij geef je aan dat je domein.nl.testbyte.nl/ wilt aanpassen naar domein.nl en wordt dit uitgevoerd op alle plekken in de guid kolom in de tabel wp_options.

Let op! Check ook graag in de _posts tabel of de kolom post_content ook geen oude URLs bevat. Deze kun je met dezelfde query aanpassen; je wijzigt dan alleen wp_posts naar wp_post_content .

Maak mailboxen aan of regel je e-mail extern

De volgende stap is om alvast mailboxen aan te maken voor de e-mailadressen die je nu gebruikte bij de oude hostingpartij. In het artikel Nieuw e-mailadres aanmaken lees je hoe e-mailadressen kunt maken bij Byte.
Mocht je gebruik willen maken van een externe maildienst dan, staat er in het artikel Alternatieve mailproviders gebruiken een aantal externe maildiensten die je zou kunnen gebruiken

Verwijs je DNS naar Byte

Nu je alles aan onze kant hebt ingesteld, is het tijd om je DNS instellingen bij je oude hostingpartij te verwijzen naar Byte. Wijzig het IP-adres van je www en non-www A record naar het IP-adres van je pakket bij Byte. Onder het tabblad Administratief, onder de knop Domein informatie, staat het benodigde IP-adres naast Inkomend IP van uw site. Meer informatie over DNS vind je in het artikel DNS.
Ben je nog aan het testen? Wacht dan met het wijzigen van de DNS totdat je helemaal tevreden bent en live wilt gaan.

Verhuis je domeinnaam naar Byte

Tevreden met je website en je DNS omgezet? Verhuis dan je domeinnaam naar Byte. Dit is niet verplicht, maar we raden het wel aan. Door je domeinnaam te verhuizen naar Byte wordt de testfase automatisch afgerond (testbyte.nl wordt verwijderd) en staat zowel de site als je domeinnaam bij ons. Voor de specifieke verhuisprocedure kun je terecht in het artikel Verhuizen van je domeinnaam.

20