Profit, people, planet

We proberen een steentje
bij te dragen aan een betere wereld
door middel van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen

MVO: Groen & sociaal

Byte handelt volgens het triple-p principe: ondernemen gericht op economische prestaties (profit),
met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet)

Sponsoring hosting van goede doelen

We sponsoren al jaren diverse projecten, in de vorm van gratis hosting en domeinnamen:

  • Opensource projecten zoals Joomla!
  • Ontwikkelingsprojecten zoals Orange Babies, Care Nederland, Storm River Project;
  • Millieu of innovatieve projecten zoals Solar Team Twente, Groenbalans en Kenya Wind Energy.

Een uitgebreid overzicht van onze sponsorprojecten is te vinden op onze sponsorpagina. Of neem eens een kijkje op ons blog!

Sponsoring hosting van goede doelen

Andere goede doelen stimuleren

Naast het sponsoren en het verstrekken van leningen willen we ook op een andere manier goede doelen ondersteunen. Zo bestaat er bijvoorbeeld binnen Byte het initiatief "de Goed bezig vakantie"; Byte medewerkers krijgen extra (betaald) verlof als zij hun vakantiedagen inzetten voor vrijwilligerswerk projecten. Daarnaast doneert Byte ook nog steeds lege cartridges aan Stichting Aap. De vergoeding die deze stichting krijgt voor deze cartridges, gebruiken zij voor de verzorging van de dieren in hun opvang.

Andere goede doelen stimuleren
Groene hosting

Groene hosting

Byte maakt al jaren gebruik van de groene cloudservers van AWS en DigitalOcean. Meer dan 40% van deze datacenters worden gevoed door energie uit duurzame bronnen zoals waterkracht, wind, zon en biomassa en leven een streng energiebeleid na onder toezicht van verschillende onafhankelijke autoriteiten zoals ENERGYSTAR, ISO 12001 en ISO 5000. Sinds 2018 maakt Byte ook gebruik van Combell Open Stack servers welke 100% groen zijn!

Uitstoot CO2 compenseren

Uitstoot CO2 compenseren

De al verlaagde CO2 uitstoot van ons datacentrum compenseren we door met de fiets of openbaar vervoer naar kantoor te komen. De CO2 die we met ons woon-werk verkeer en met een enkele werkgerelateerde vliegreis uitstoten, compenseren we door donaties te doen voor het planten van bomen. Lees hier over meer op ons blog over CO2 uitstoot compensatie.

Meer weten over sponsoring?

Ontdek welke sites Byte sponsort en hoe je zelf in aanmerking kan komen voor sponsoring.

Over sponsoring