Byte vindt het belangrijk dat de verwerking van persoonsgegevens gedaan wordt op een manier die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Als je bij ons solliciteert ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door de afdeling HR en dat je gegevens (tijdelijk) worden opgenomen in ons kandidatenbestand. Deze gegevens worden gebruikt om te beoordelen of je een geschikte kandidaat voor de functie bent en kunnen worden bekeken door de afdeling HR en de voor de functie aangewezen teamlead.

Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure die je bij Byte hebt lopen. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Bij Byte verzamelen en verwerken we de gegevens van sollicitanten die we hebben verkregen middels e-mail of andere sollicitatieplatformen als LinkedIn. Dit zijn doorgaans CV en motivatiebrief. Er worden tevens gegevens opgeslagen naar aanleiding van een telefonisch gesprek of contact over e-mail of een sollicitatieplatform. We slaan het CV en de motivatiebrief op, daarin staan onder andere gegevens als contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, e-mailadres), opleiding en werkervaring.

De gegevens worden bewaard tijdens en na het wervings- en selectieproces. Zodra het proces voor de betreffende vacature is afgerond worden de gegevens van de sollicitant binnen 4 weken verwijderd uit het kandidatenbestand. Met toestemming van de sollicitant kunnen de gegevens tot een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard. De sollicitant verklaart zich akkoord met verwerking van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Indien je wilt dat jouw gegevens eerder worden verwijderd dan is dat altijd mogelijk middels een verzoek per e-mail.