Uit Byte Kennisbank

Het is mogelijk om bepaalde gedeelten van jouw website af te schermen. Deze afgeschermde gedeelten zijn dan enkel toegankelijk voor bepaalde gebruikers door middel van een gebruikersnaam (username) en een wachtwoord (password). Twee bestanden die hierbij gebruikt worden zijn .htaccess en .htpasswd.

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je een .htaccess en .htpasswd aanmaakt en hoe je met deze bestanden het specifieke gedeelte van je website afschermt.

Maak of pas je .htaccess bestand aan

De eerste stap is om in je .htaccess bestand op te geven welk gedeelte van je website je wilt afschermen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 1. Open of maak een .htaccess bestand aan.
 2. Plak onderstaande code in het .htacces bestand en sla het hierna op:
AuthUserFile '/home/users/uwsitftp/uwsite.nl/map/.htpasswd'
AuthName 'Bijvoorbeeld administratie'
AuthType Basic

require valid-user


Let op! In bovenstaande code moet je het gedeelte /home/users/uwsitftp/uwsite.nl/map aanpassen naar jouw eigen webruimte. Het gedeelte /home/users/uwsitftp kun je achterhalen via de optie Domein informatie (Tabblad Administratief -> Domein informatie) in het Service Panel. Het staat onder het kopje Technische informatie. Het gedeelte uwsite.nl vervang je voor jouw domeinnaam en het gedeelte map is de daadwerkelijke map waar je .htpasswd bestand in staat.

Verdere toelichting:

 • AuthUserFile verwijst naar de locatie van het bestand .htpasswd .
 • AuthName is de naam van het venster waarin je om jouw username en password wordt gevraagd.
 • AuthType: we adviseren dit op basic te laten staan.
 • Require valid user: alle usernames in .htpasswd hebben toestemming om in de directory te lezen. Een andere mogelijk is hier hebben de directory te bekijken. Je kunt i.p.v. require valid-user ook zetten: require user jansen, om maar 1 bepaalde user toestemming te geven de directory te bekijken.

Maak een .htpasswd bestand aan

 1. Ga naar de volgende website
 2. Geef je username en wachtwoord op.
 3. Klik op Create .htpasswd file.
 4. Kopieer het gecodeerde wachtwoord dat je ziet staan.
 5. Maak een nieuw bestand aan en zet hier de volgende code in: user:$apr1$##########.
 6. Pas in de code de user aan naar de eerder opgegeven username.
 7. Pas in de code het gedeelte $apr1$########## aan naar het wachtwoord dat je gekopieerd had.
 8. Sla het bestand op als .htpasswd . Let op: dus geen extensie zoals .txt er meer achter!

Upload het .htaccess en .htpasswd bestand naar je webruimte

 1. Maak verbinding met jouw webruimte (zie hiervoor de pagina FTP).
 2. Upload het .htaccess bestand in de map die je wilt afschermen.
 3. Upload het .htpasswd bestand in de map die je in je .htaccess bestand hebt opgegeven.
 4. Hoera! Je map is nu afgeschermd.
 • Deze pagina is het laatst bewerkt op 11 apr 2014 om 11:12.
 • Deze pagina is 8.952 keer bekeken.